Спортните федерации ще имат право да строят бази на държавни терени

Спортните федерации вече могат да учредяват безвъзмездно право на строеж върху терени, публична или частна държавна или общинска собственост, за изграждането на собствени бази. Това решиха депутатите във вторник с приетите на второ четене промени в Закона за физическото възпитание и спорта.

Предвижда се още правото на строеж да се дава на спортни федерации за срок, не по-дълъг от 30 години. Организацията, в чиято полза е учредено правото на строеж, се задължава да построи и въведе в експлоатация спортния обект до пет години от сключването на договора.

Поправката предвижда още забрана спортната федерация, изградила обекта, да се разпорежда с него след изтичане на срока, освен ако не го наеме от държавата или общината. Предвижда се правото на строеж да се прекратява предсрочно, когато на спортната федерация бъде отнет или не бъде продължен издаденият спортен лиценз. Това ще може да става и при нарушение на закона или условията на договора за учредяване.

Всеки, който иска учредяване на безвъзмездно право на строеж, трябва да подаде молба до министъра на физическото възпитание и спорта, като те се разглеждат в срок до един месец. При подадени повече от едно искания с предимство се класират кандидатите, на които стойността на предложената финансово обезпечена инвестиционна програма за изграждане и поддържане на спортния обект е по-висока. Допълнително предимство е, ако има представени данни за участие в национални и международни състезания през последните 4 години.

Депутатът от левицата Любен Корнезов определи този закон като лобистки. Безвъзмездно учредяване означава, че се дарява, отбеляза той и попита защо чрез безвъзмездно придобиване на право подпомагаме спорта, а не културата. Според Корнезов промените създават прецедент, който е опасен, тъй като утре някой ще каже - учредете ни безвъзмездно право на строеж, което е вещно право на собственост. Депутатът е на мнение, че тази промяна е по-опасна и от заменките.

Безвъзмездно ли е, че след изтичане на 30-годишния срок за експлоатация, федерацията връща не само земята, но и изградената за нейна сметка инфраструктура, отговори му депутатът от ГЕРБ Иво Димов , вносител на законопроекта.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?