Средният минимален осигурителен доход за догодина ще бъде 398 лева

Средният минимален осигурителен доход за 2010 г. ще е 398 лв. Това стана ясно след приключилото договаряне на минималните осигурителни прагове в основните икономически дейности между работодателите и синдикатите, съобщиха от социалното министерство в четвъртък.

Минималните осигурителни прагове ще нараснат средно с 4.85 на сто спрямо 2009 г.

За сравнение увеличението за 2009 година спрямо 2008 година бе с 26.6 на сто, а средният минимален осигурителен доход за тази година е 370 лв.

Ефектът от нарастването на минималния осигурителен доход за 2010 г. ще е около 100 млн. лв. приходи от осигурителни вноски.

При договарянето е определен минимален осигурителен доход за 2010 г. за 74 основни икономически дейности.

За 43 дейности има постигнати споразумения между синдикалните и работодателските организации. Тези споразумения обхващат 1 415 740 осигурени наети лица със средно увеличение на минималния осигурителен доход от 6.06%.

Увеличението на осигурителните прагове в споразуменията за 2010 г. спрямо 2009 г. е в доста широк диапазон - от 21.8% в производството на хлебни и тестени изделия”, 21.7% в болничната дейност, до 1.7% в производството на дървен материал и 1.5% в производството на мебели.

В девет споразумения се запазват размерите на минималния осигурителен доход за 2009 г. За 34 икономически дейности, където не е постигнато споразумение, е направено служебно предложение за размера на минималния осигурителен доход. За определяне на новите размери на праговете за 2010 г. в този случай работната група прие увеличение на осигурителната база с 2.2 на сто в сравнение с 2009 г. Увеличението е равно на прогнозното равнище на средния хармонизиран индекс на потребителските цени за 2010 г.

За бюджетните организации не се договаря минимален осигурителен доход, а началните заплати на наетите в тези организации се променят съгласно политиката по доходите при разработване на държавния бюджет за 2010 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?