Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре

Срокът за годишните отчети на фирмите изтича утре

На 5 април изтича крайният срок, в който фирмите са длъжни да представят в Националния статистически институт годишните отчети за дейността си.

Компаниите, които са данъчно задължени по Закона за корпоративното подоходно облагане, трябва да подадат отчетите си в информационната система „Бизнес статистика“, като номерата на документите се изпращат на НАП служебно.

Въпреки проблемите със системата в края на март срокът за отчитане не е удължен.

По информация на НАП от 370 000, които са подали данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци, 12 000 са го направили без посочване на входящ номер, заради техническите проблеми на системата на НСИ "Бизнес статистика". Компаниите, които не са успели да подадат номера, трябва да го направят до полунощ на 5 април, като данните ще бъдат служебно предадени на НАП.

На 30 април изтича срокът за отчетите на едноличните търговци и всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2018 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си за 2018 г.

По данни на Статистическия институт само около 3% от фирмите, които са подали годишните си данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, нямат входящ номер на годишния отчет за дейността си от НСИ. След като отчетът постъпи в НСИ, неговият входящ номер се подава служебно в Националната агенция по приходите.

Споделяне

Още от Бизнес