Световната банка към България: Свършили сте половината реформи

Дни след като България приключи техническите преговори за присъединяване към Европейския съюз, от Световната банка обобщиха, че страната ни е извършила половината от необходимите реформи в икономиката и обществения сектор.

Чашата на успехите е наполовина пълна, България все още е изправена пред много предизвикателства, въпреки че трябва да бъде поздравена за постиженията си, заяви регионалният директор за страната ни Ананд Сет, цитиран от БНР, по време на кръгла маса на българското правителство и Световната банка.

По брутен вътрешен продукт на глава от населението, България се е възстановила до нивата преди голямата криза през 1996 г., каза Сет, но посочи, че това е едва 27 % от нивата на БВП на стария ЕС с 15 страни-членки и 29% от разширения 25-членен състав на Евросъюза.

По думите му, реформите в социалната сфера са дали резултат, бедността е намаляла значително заради увеличената заетост, но в страната все още има ниши на бедност.

В тази връзка социалният министър Христина Христова заяви, че бюджетът за 2005 г. ще бъде планиран на основата на извършено наблюдение за бедността в България, финансирано от Световната банка. Данните от него ще бъдат представени на 14 юли.

Като сфери, в които са необходими допълнителни усилия, регионалният директор на Световната банка посочи образованието, инфраструктурата и селските райони.

"Пренебрежителното отношение към инфраструктурата през последните години, с цел постигане на фискална дисциплина и консолидация, е нещо, което не може да продължи, без да засегне сериозно стопанския климат", е мнението на Ананд Сет.

Той посочи, че трябва да се положат много усилия за развитие на образованието и повишаване на квалификацията на работната ръка в страната, и то насочени към икономиката на познанието. Като пример Сет цитира Ирландия и прибалтийските републики.

Регионалният директор на СБ акцентира върху необходимостта страната ни да продължи да увеличава привличаните преки чуждестранни инвестиции.

Инвестициите в човешкия капитал и в доброто образование са следващите акценти на съвместната работа на правителството и Световната банка, съобщи вицепремиерът Лидия Шулева по време на кръглата маса, в която участваха и представители на бизнеса, синдикатите и неправителствени организации.

Сред новите приоритети на правителството са усъвършенстване на управлението на обществената среда, местната власт, борбата с корупцията, реформата в обществената администрация и съдебната система.

Шулева цитира проучване, според което бизнессредата в България е оценена като добра от 74 % от мениджърите на 1000 фирми.

От проучването се вижда, че е променено и отношението към корупцията, посочена като висящ проблем за България от Европейския съюз преди дни. 40% от изследваните мениджъри смятат, че проблемът с корупцията е преувеличен.

Според Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията, който заедно с коалиция 2000 всяка година представя проучване на корупционната среда в България, свързаната с обслужването на гражданите корупция намалява по-бързо от тази, насочена към бизнеса. 250 000 случая на корупция, свързана с услуги на гражданите, са отчели в Центъра през 1998 г., докато тази година те са 80 000 хиляди.

Според правосъдният министър Антон Станков, проблемът с корупцията е по-скоро в наказването ѝ, когато е констатирана, макар че и в тази дейност имало напредък, допълни той и посочи, че над 400 корупционни дела са приключени с осъдителни присъди.

Посланикът на новата страна - председател на ЕС от 1 юли - Холандия, баронеса Хенриет ван Линден посочи, че Брюксел ще продължи строг мониторинг върху реформите в съдебната система, както и на улисията на България в борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност.

Три препоръки към съдебната система, свързани с подобряването на бизнесклимата, отправи председателят на БСК Божидар Данев - да се ускори приватизацията в изпълнителното производство, да се изгради единен имуществен регистър и правосъдното министерство да подобри диалога си с бизнеса.

Кръглата маса се проведе точно преди подписването на заема ПАЛ 2 на стойност 123.007 млн.евро, в подкрепа на платежния баланс на страната. Първият транш е от 103 млн. и ще бъде получен след като се ратифицира споразумението. Останалите 20 млн. ще дойдат само ако бъде постигнат удовлетворителен напредък в приватизацията на Булгартабак.

Отпускането на средствата по ПАЛ е обвързано с ключови действия в изпълнение на стратегията на правителството за увеличаване на икономическия ръст и намаляване на бедността.

Заемът ПАЛ 2 бе одобрен от Борда на директорите на Световната банка на 10 юни.

Следващата седмица в България идват мисиите на банката, за да работят по подготовката на ПАЛ 3, а от утре екипи на СБ започват работа по анализ на конкурентноспособността на страната. Ще бъдат оценени нуждите на селските райони, пренебрегнатата селска инфраструктура и се очаква в този смисъл да започнат инвестиционни проекти.

Досега Световната банка е финансирала 303 проекта в България на обща стойност 1.8 млрд. долара, текущият портфейл на банката включва 8 инвестиционни проекта на обща стойност 234.6 млн. долара.

По повод перспективите на България за членство в ЕС от 2007 г. и достъпа ѝ до средства от еврофондовете, регионалният директор на банката Ананд Сет посочи, че трябва да се преосмисли ролята, която Световната банка в бъдеще ще има в България.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?