"Таен клиент" установил, че в КАТ се чака 6 часа на опашка

Служителите на гише не познават нормативната уредба, искат ненужни документи

Сн. БГНЕС

Дълго чакане на опашки, непознаване на нормативните актове и изискване на ненужни документи от гражданите. Това са част от проблемите при обслужването на граждани, открити от "тайни клиенти" при проверка на 13 администрации в страната, поръчана от правителството. Резултатите бяха представени в четвъртък, а на администрациите вече е наредено до 1 месец да отстранят проблемите.

Очаквано проверката на "тайните клиенти" е включвала и услугите на столичния КАТ. Не е тайна, че на повечето му посетители им се налага да си вземат отпуск, за да си свършат работата. Така и "тайният клиент" трябвало да чака 6 часа, за да подаде заявление за подновяване на шофьорската си книжка. Докато е бил на опашката, той е забелязал пропуски в организацията на работата - препращане на различни гишета. Освен това нямало възможност да се получил информация по електронната поща, че заявеният документ вече е готов.

Проверката в Агенцията за социално подпомагане (АСП) показала, че от хората се искат ненужни документи. Проверената услуга е освобождаване от винетка на хора с над 50% нетрудоспособност. "Тайният клиент" е установил, че чиновниците им искат ненужни документи като голям талон на колата, застраховка и т.н. Пак в АСП при отпускане на еднократна помощ за раждане на дете се изискват допълнителни документи, които не са в нормативната уредба, като акт за раждане и документ от банка за сметка.

В столичния район "Триадица" са проверени услугите издаване на скица за поземлен имот и презаверяване на скица. Установено е, че за да поискат услугата, хората трябва да чакат 20 минути, колкото е максимумът. Служителите на гише не са запознати с нормативните документи, а сроковете за издаване са по-дълги от предвидените в Административнопроцесуалния кодекс. "Дори имаме издаване на скица, която не отговаря не актуалното състояние на имота", каза Здравко Сечков, който е служител на фирмата изпълнител на проекта.

Проучването е установило и проблеми при издаване на разрешително за продължително пребиване на чужденци в МВР. В случая липсва информация на чужд език, чака се дълго, формулярите са трудни за попълване, а отношение на служителите не е любезно и отзивчиво.

"Имаме много случаи, в които служителите са любезни и отзивчиви и са склонни да помагат. Има места с добра организация", каза Сечков.

За да се подобри обслужването на гражданите, ще бъдат променени стандартите на административно обслужване и за обратна връзка. Стандартите включват местоположение на звеното за административно обслужване, осигуряване на паркинг за достъп, система за управление на опашките, задължителен брой на гишетата, дистанционно обслужване на потребители със специфични нужди, стандарт за указателна информация за предоставяните услуги и за намаляване на броя на изискваните от потребителите документи.

Споделяне

Още от България