Талонът от личния лекар остава задължителен за безплатен преглед при специалист

Парламентът запази сегашното положение прегледите при специалисти да са безплатни само ако пациентът преди това е получил направление от личния си лекар. Гласувайки Закона за здравето, депутатите не одобриха предложението на НДСВ пациентите да покриват само половината, а не както е сега цялата стойност на прегледа при специалист, ако отидат без санкцията на джипи-то.

Аргументът на НДСВ за промяната бе, че в момента личните лекари бавят издаването на направления за специализирани прегледи, което е в ущърб на здравето на пациентите. Управляващите предлагаха ако човек прескочи личния си лекар, половината от стойността на прегледа при специалист да се заплаща от здравната каса. Лекарите - депутати от ОДС, БСП и ДПС обаче опонираха, че тази промяна ще обезсмисли статута на личните лекари и представлява драстично изменение на здравната система.

Гласуването запази сегашната ситуация, но д-р Антония Първанова от НДСВ обяви, че проблемът остава и управляващите пак ще го повдигнат.

Парламентът реши още деца до 16 г. да ползват безплатно всякакъв вид медицински услуги, независимо в какъв обем е здравното им осигуряване. След спор бе отложен текста, който предвижда чужденците, пребиваващи дългосрочно в България, да ползват наравно с българите медицинска помощ, включително и възможност за трансплантация. Аргументът на НДСВ бе, че тези чужденци плащат у нас същите здравни осигуровки, както и българите. От ОДС и Народен съюз обаче възразиха с мотива, че това може да се прилага само ако е налице реципрочно отношение - тоест държавата, от която е чужденецът, дава същите права на дългосрочно пребиваващите там българи.

В два различни текста от закона депутатите приеха и противоречащи изисквания към лекарите при случаите на тежки заболявания.

Първоначално парламентът гласува, че лекуващият лекар е длъжен да информира пациента за заболяването, по повод на което той е потърсил здравна помощ, както и да му съобщи прогнозата си за неговото развитие.

След това депутатите решиха, че при нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза пациентът има право на палиативни медицински грижи, което включва липса на неблагоприятни психологически ефекти. Стойчо Кацаров от ОДС посочи, че този текст противоречи на задължението за лекаря да информира пациента за заболяването и прогнозата.

Парламентът определи и 10-дневен срок, в който регионалните здравни центрове ще трябва да отговарят на жалбите на пациенти от медицинско обслужване. Проверката по жалбата трябва да се извършва в 7-дневен срок от приемането ѝ. Ако се установи административно нарушение, регионалният център по здравеопазването ще издава наказателно постановление, което обикновено е финансова глоби. Ако нарушението е от морално, етично или професионално естество - например отказ на личния лекар да посети свой пациент на легло, жалбата ще се препраща на съответните колегии на Българския лекарски съюз или Съюза на стоматолозите. При данни за извършено престъпление материалите автоматично ще се предават на прокуратурата.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?