Тази година светът изхарчи още по-рано природния си "бюджет"

За да задоволи човечеството си консумацията си има нужда от 1.7 планети Земя

Тази година светът изхарчи още по-рано природния си "бюджет"

От 1 август светът влиза в екологичен дълг пред планетата за тази година, което e най-ранната дата, в която това се случва, откакто се води тази статистика. Според доклад на Световната мрежа за екологичен отпечатък през първите седем месеца от началото на 2018 г. човечеството е изразходвало "бюджета" от природни ресурси, които планетата е способна да възстанови в рамките на една година.

Така всички ние започваме живот на "екологичен кредит" или казано с други думи – това, което произвеждаме след тази дата не е устойчиво, защото Земята не е в състояние да го възпроизведе с бързината, с която го изразходваме. Това съобщиха от Световния фонд за дивата природа (WWF).

Изследването мери отпечатъка на човечеството върху планетата. То показва, че ние поддържаме този дефицит не само с изчерпване на запасите от ресурси чрез свръх улов и изсичане на горите, но и чрез натрупване на отпадъци – като например въглероден диоксид в атмосферата, който екосистемите не могат да поемат.

По-страшното обаче е, че Денят на екологичния дълг настъпва все по-рано всяка година. Това означава, че хората засилват степента си на експлоатация на природните ресурси, а 1 август е най-ранният такъв ден, откакто се води статистика, посочват от WWF.

Формулата за изчисляване на Деня на екологичния дълг

Световният биокапацитет се дели на световния биоотпечатък. Това означава количеството ресурси, създадени от Земята за една година, се разделят на това, което човечеството потребява като храна, дървен материал, суровини за производството на дрехи и т.н. Полученото число се умножава по 365, колкото са дните в една стандартна календарна година.

Докато населението на Земята се разраства, икономиките се развиват и търсенето на ресурси става все по-голямо, размерът на Земята си остава същия.

Живот назаем

От 1970 г. насам, когато глобалната свръхконсумация става факт, ние започваме да теглим от "главницата" на нашата биосфера, вместо да живеем от нейната "лихва", предупреждават експертите на WWF.

Оценките показват, че за да задоволим консумацията си при сегашните темпове на търсене, ние имаме нужда от 1.7 планети.

Изследването сочи, че жителите на Обединеното кралство имат нужда от четири "Великобритании" за да посрещнат нуждите на своето потребление. Населението на САЩ пък живее така, сякаш разполага с ресурсите на пет планети като Земята.

Цената на дълга

Експерти от WWF сравняват свръхпотреблението с градинар, който не само яде плодовете на своето дърво, но и малко по малко сече стъблото му. Те предупреждават, че екологичната свръхконсумация е възможна само за ограничено време преди екосистемите да започнат да се разпадат и накрая напълно да се сринат.

Цената, на която ще трябва да изкупим "дълга си", е много висока, предупреждават от WWF.

Днес ние все по-често се сблъскваме с недостиг на прясна вода, опустиняване, ерозия на почвата, намалена производителност на земеделската реколта, обезлесяване, загуба на биоразнообразие, колапс в риболова и увеличаващи се нива на въглеродния диоксид в атмосферата. Това води до климатични промени - по-тежки суши, горски пожари и урагани. Тези заплахи могат да предизвикат отчаяние и да принудят много хора да мигрират, търсейки спасение в градовете или в други страни.

"Сега е моментът да започнем да обръщаме тази тенденция", призовава  Веселина Кавръкова, директор на българския офис на WWF. "Всеки има роля в това – от правителствата, през бизнеса, до всеки един от нас с избора ни какво използваме всеки ден. Да опазваме горите, които ни осигуряват ключови условия – чист въздух, питейна вода, ресурси, но също са дом на застрашени животински и растителни видове", допълва тя.

WWF фокусира усилията си за опазване на вековните български гори, които имат най-голям принос за опазване на биоразнообразието, но същевременно изчезват, заради сеч, климатични промени и т.н.

"Нека да щадим реките и техните обитатели – да не ги преграждаме, канализираме, замърсяваме и застрояваме, тъй като по този начин убиваме живота в тях и се лишаваме дългосрочно от качествени водни ресурси", предупреждава още Веселина Кавръкова.

"Като потребители всички имаме избор да направим потреблението си много по-устойчиво. Например внимателно да избираме храната си, така че да е сезонна, местно произведена, от устойчиви източници. Да намаляваме или направо да се отказваме от еднократните пластмасови опаковки, да пестим енергия и вода в домовете си, да се замисляме дали е  нужно да използваме колата си всеки ден", посочва тя.

Споделяне

Още от Greenpool

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?