“Трейс груп” ще строи интермодалния терминал в Пловдив

“Трейс груп холд” даде най-ниска цена за изграждането на интермодалния терминал в Пловдив и съгласно тръжните условия би трябвало да спечели поръчката. Това стана ясно при отварянето на ценовите оферти на кандидатите в Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).

 

Предложената цена от “Трейс груп холд” е 8.57 млн. лв. без ДДС, а техническата им оценка е 25 точки.

 

Най-висока цена е дала “Терна” - 13.52 млн. лв. Гръцката компания е получила и максималните 30 точки за техническото им предложение.

 

Третата оферта е на държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”. То поиска близо 10 млн. лв. без ДДС за извършването на строежа и получи 25 точки за техническото предложение.

 

Цената има 70% тежест при избора на бъдещия победител.

 

Изграждането на съоръжението се финансира по оперативна програма “Транспорт” като прогнозната стойност беше 9 млн. лв.

 

Интермодалният терминал в Пловдив трябва да бъде изграден за 31 месеца на жп гарата Тодор Каблешков. Площадка ще се разположи от северната страна на гарата в землището на село Златитрап, община Родопи.

 

Проектът предвижда върху площ от 68 870 кв.м да бъдат построени терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно и площадка за складиране на контейнерите. Ще бъде обособено място за повредени контейнери и техника, както и специални места за хладилни вагони. Ще се построи и административна сграда за обслужване на клиентите, както и сграда за митнически контрол и митнически склад. Ще бъдат направени и паркинги за товарни и за леки автомобили, както и контролен пункт.

 

Изграждането на интермодалния терминал в Пловдив има голямо икономическо значение както за региона, така и за страната, посочиха от НКЖИ.

 

Основната цел на проекта е създаването на условия за оптимална интеграция на различните видове транспорт, което ще подобри интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз.

 

Очакваните ползи от новия терминал са създаване на нови работни места, повишаване стандарта на живот на населението в региона и възможност за развитие на бизнеса, посочиха от НКЖИ.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?