"Трейс" поиска глоба за фондовата борса

"Трейс" поиска глоба за фондовата борса

Една от най-големите строителни компании - "Трейс Груп Холд", която се търгува на фондовата борса, поиска да бъдат наложени глоби за изключването ѝ от индекса SOFIX в петък.

Тогава "Българската фондова борса" (БФБ) призна, че е допуснала грешка в алгоритъма, пресмятащ медианна стойност на седмичния оборот във връзка с класирането на емисиите, в резултат на което се оказва, че "Неохим" остава в индекса SOFIX, а "Трейс Груп Холд" излиза. Впоследствие търговията с книжата на двете дружества бе временно спряна, а БФБ изрази готовност да разгледа претенции за претърпени вреди.

"В рамките на два последователни дни, а именно на 7 и на 8 септември 2017г., "Трейс Груп Холд" АД бе последователно включена и изключена от състава на компаниите, фигуриращи в индекса SOFIX на "Българска фондова борса". Категорично смятаме, че описаното по-горе действие, представлява манипулиране на пазара, изразяващо се в разпространяване на невярна и подвеждаща информация от страна на "Българска фондова борса" АД по отношение на "Трейс Груп Холд" АД", коментираха в понеделник от компанията.

От "Трейс" са отчели рязка промяна в оборота на емисията безналични акции, издадени от компанията в рамките на двата последователни дни, съвпадащи с действията на БФБ.

"Съгласно данни от "Infostock.bg" оборотът с издадената от "Трейс Груп Холд" АД емисия безналични акции се повишава от 1430.40 лв. за 07.09.2017г. до 80 510.30лв. за 08.09.2017г., като оборотът от 80 510.30лв. за 08.09.2017г. е достигнат за краткия период от време от началото на борсовата сесия до 11:55 часа, след което търговията с акции на "Трейс Груп Холд" АД е спряна", отчитат от дружеството.

Затова "Трейс" настоява Комисията за финансов надзор да провери действията на БФБ и да наложи съответните санкции по Закона за мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Оттам припомнят, че това не е първият случай на оповестяване на невярна информация от страна на БФБ за състава на компаниите, влизащи в SOFIX.

През март тази година КФН извърши проверка на БФБ на друг подобен случай на погрешно изчисляване на основния борсов индекс SOFIX, който бе потвърден. В резултат бяха приети нови правила за изчисляването на борсовите индекси.

"В случай че проверката установи, че изключването на "Трейс Груп Холд" АД, от състава на компаниите, включени в индекса SOFIX, е неоснователно, моля да наложите принудителна административна мярка, с която да задължите "Българска фондова борса" АД, да включи "Трейс Груп Холд" АД, в индекса SOFIX", настояват още от "Трейс".

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?