Тревожни тенденции за съдебната власт и корупцията в България

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) приветства постигнатия от България напредък след 2000 г. в изпълнението на поетите от страната задължения пред Съвета на Европа, но обръща внимание на "поводите за загриженост и тревожните тенденции", свързани с дейността на съдебната власт, с борбата с корупцията, свободата на медиите и правата на малцинствата.

Това се посочва в одобрена от ПАСЕ резолюция.

В дебатите по доклада за мониторинга на напредъка в България, изнесен от Серхий Холовати (Украйна, член на Алианса на либералите и демократите в Европа), бе посочено, че за да бъдат спазени строгите крайни срокове за присъединяване към ЕС, някои от реформите в България, и по-специално в съдебната конституционална сфера, са били чисто "козметични".

Асамблеята е посочила конкретните стъпки, които се очакват от България, и е предупредила, че ще се следи стриктно за тяхното изпълнение. ПАСЕ призовава Народното събрание да обсъди на свое пленарно заседание изводите, съдържащи се в приетата резолюция.

Споделяне

Още от България