Царят граби беззаконно части от българската земя

Проф. Джеров, законно ли се връщат имотите на царя-премиер?

Връщането на имотите на Симеон Сакскобургготски е противозаконно.

Защото съгласно един закон от комунистическо време всички имоти на Фердинанд, Борис и техните наследници са били конфискувани през 1947-48. Този закон е провел своето действие и от този момент всичките техни недвижими имоти са станали държавна собственост. Идва периодът на демокрацията и отпада социалистическото законодателство и управление. Конституционният съд /КС/ със свое решение от месец юни 1998 г. приема, че този закон за конфискуване на имотите на Фердинанд, Борис ІІІ и техните наследници е противоконституционен, което означава, че от този момент насетне той не се прилага.

Но съгласно конституцията ни, всичко, което до тогава е правна последица от този закон, се запазва. Или с други думи - решението на КС не връща никакви имоти.

Какво трябва да се случи, че царят законно да си върне имотите?

И без решението на КС, Народното събрание трябва да издаде закон, по силата на който да се реституират всички имоти на царското семейство. Това направихме през 1992 г., когато с реституционните закони възстановихме правото на собственост на всички имоти, които бяха отнети по силата на комунистическите закони, когато въпросните имоти ги имаше - т.е. във вида, в който бяха отнети и бяха държавна или общинска собственост. Само че в изброените в член 1 и чл. 2 от закона за възстановяване на собствеността на някои недвижими имоти, който беше допълнен с още други закони през 1997 година, точно са означени законите, по силата на които са били извършени конфискации и които се връщат. Законът за отнемане на имотите на царското семейство не е вписан в този закон.

Което означава, че парламентът или трябва да гласува нов закон, изрично за възстановяване на собствеността, или към закона за възстановяване на собствеността на някои недвижими имоти от месец февруари 1992 г. в член 2 трябва да се добави и този закон. Тогава вече, след като има и закон, имотите на Симеон Сакскобургготски ще бъдат възстановени. Докато няма такъв закон, никаква реституция не може да настъпи.

Как ще коментирате претенциите на царя към 15 000 дка гори под Мусала?

Аз се запознах с един нотариален акт от 1930 година, в който на Интендантството на царското семейство се признава подавностно владение. Буквално е казано, понеже Интендантството е владяло 30 и повече години еди-кои-си имоти, с двама свидетели е установено, че то е станало собственик.

Какво значи точно Интендантство?

Какво представлява Интендантството трябва да се разбере, като потърсят някакви закони от края на деветнадесети век. И тогава ще се разбере, но Симеон Сакскобургготски не е наследник на Интендантството.
Даже да се приеме, че този нотариален акт е валиден към 30 година, след като Интендантството е приключило да действа, не може да се каже, че Симеон и неговата сестра са придобили по наследство този имот горе в Рила, включително и връх Мусала.

Какво значи да получиш владение по давност?

Това означава, че Интендантството на цар Борис ІІІ е владяло необезпокоявано, без конкуренция, без спорове целия този имот. Означава, че 30 години само Интендантството е владяло този имот и включително и връх Мусала. Което означава, че никой друг 30 години не е проявявал никакви действия, а само Интендантството.
Лично за мен това е едно безобразие, защото в никакъв случай не може да се приеме, че дали ще бъде Интендантството или еди-кой-си - не е важно кой, са владели връх Мусала. Ами по връх Мусала са се качвали толкова много български граждани и чуждестранни и никой не е провявал владелчески права, за да можеш да придобиеш по давност един такъв имот, трябва единствено неоспорено само ти да владееш този имот.

Не е ли корупция и конфликт на интереси да си премиер и да деактуваш Царска Бистрица от публична държавна в частна държавна собственост, за да стане твоя собственост ?

Когато е премиер, той по силата на властта си, може да придобие с акт на МС всеки един имот, стига да има съответния морал за това нещо. Един министър-председател, ако щете един президент, не е избран такъв, за да граби части от българската земя.

Ама дори и закон да се приеме от парламента, нали мнозинството е посочено от царя, пак има конфликт на интереси?

Разбира се, категорично е конфликт на интереси. Но нека това мнозинство да гласува, нека да поеме и този минус върху себе си. Но поне ако има закон, аз като юрист не мога да възразя срещу процедурата. А сега възразявам и казвам така - реституция няма, защото закон няма.

Ами има и други планини - Витоша, Стара планина също биха могли да бъдат актувани по този начин, на името на някой бивш български цар. Доколкото знам, царското семейство е доста раздвижено от туристическа гледна точка, което е полезно, но аз мисля, че и вие и аз също така обичаме туризма, и това че се качваме до някой връх един, пет или десет пъти не означава, че упражняваме право на владение.

В интервю за "24 часа" адвокатът на царя Асен Ошанов казва, че гражданско сдружение "Кардам", в което влизат княгиня Мария Луиза, принц Кардам и самия Ошанов, стопанисва имотите и горите, като ще бъде развит дърводобив. Може ли едно гражданско дружество да управлява такава дейност?

Гражданско дружество е хубаво нещо, само че в правото гражданското дружество не е юридическо лице. От тази гледна точка г-н Ошанов нека се справи с някои правни положения и тогава да говори. Гражданското сдружение е група от хора, които се събират да извършат някаква дейност, но юридически не се обединяват и всеки си е самостоятелно лице и носи самостоятелна отговорност.

И на вас може да ви се възложи да владеете един имот, стига да има собственик, който да има правата и да каже - понеже сте ми симпатичен или имате качества от мое име владейте, за да бъде стопанисвано.

Царят издигна лозунга "почтеност във всичко"- нима това, за което говорим е почтено?

Ама той въздигна един нов морал - това е моралът на измамата. Допустимо ли е такова безобразие, такава подигравка с българския народ, с българското законодателство и областен управител, и някаква поземлена комисия и т.н. - ами дайте тогава да махнем цялото българско законодателство и всеки, който седне на някакъв трон или на някакъв по-възвишен трон, да си граби от тази държава колкото иска - това за мен е грабеж.

Ако вие бяхте на мястото на царя-премиер и искахте да станете имотен, какво щяхте да направите?

Ако трябва да си върна имотите на моя баща - да, но тук трябва да се помисли нещо друго.... Във вестник "Труд" Тошо Тошев цитира една книга на Марко Рязков "Спомени" - един човек, който е бил настойник на малкия Симеон. И Марко Рязков в тази книга казва точно кои са недвижимите имоти на детето Симеон. И вътре ще погледнете, че там е Врана, там има остров в Черно море и някакъв малък, не дворец, а като ловна къща в Рила. Това са имотите на Симеон и на неговата сестра, разбира се. Всичко друго е измислица.

Пак казвам - този нотариален акт за Рила е не на името на цар Борис ІІІ, а на името на някакво Интендантство, което няма нищо общо с личността на царя. Обслужващо - както Тодор Живков имаше твърде много дворци, известно е, те не бяха негови, той ги ползваше...

Освен наследниците на Живков да потърсят права над тях.

И внукът на Тодор Живков или синът му биха могли със свидетели да установят, че Тодор Живков е владял повече от 10 години и в Банкя, и Арбанаси, и къде ли не, и да се изкара нотариален акт. Може трима свидетели съвсем добросъвестно да признаят... - всеки от нас знаеше, че Тодор Живков ползваше тези резиденции. Ако караме по същия морал наследниците на Тодор Живков трябва да си изкарат по един нотариален акт.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?