Удостоверения по БУЛСТАТ вече ще се издават и онлайн

Удостоверения по БУЛСТАТ вече ще се издават и онлайн

Удостоверенията за вписаните в регистъра БУЛСТАТ да могат да се издават и по електронен път, предвижда одобрен от правителството проект за поправка в Закона за регистър БУЛСТАТ, който ще бъде предложен на Народното събрание за одобрение.

Така заявлението за издаване на подобно удостоверение ще може да се подава онлайн и по същия начин за бъде получавано от гражданите, които не искат зда чакат на гише.

Предложените законови корекции създават и необходимите нормативни предпоставки за изпълнение на решението на правителството за премахване изискването за представяне на хартиен носител от гражданите и бизнеса на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Документът ще се изисква служебно по електронен път.

С предлаганите промени в Закона се осигурява също така възможност за регистрация в Централния регистър на особените залози на чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, съобщиха от правителствената информационна служба в сряда.

Споделяне

Още от Бизнес