Увеличава се приемът на студенти за учители, програмисти и инженери

Увеличава се приемът на студенти за учители, програмисти и инженери

През учебната 2015/2016 г. в държавните висши училища ще може да бъдат приети нови 58 386 студенти, а в частните – 15 812. Това реши правителството на днешното си заседание, съобщи правителствената информационна служба.

Утвърденият прием на докторанти е 2143 за държавните ВУЗ-ове, 110 – за частните, и 313 – за научните организации.

Утвърденият брой на приеманите за обучение на студенти и докторанти се основава на принципа за широк достъп до висше образование – достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 г. през 2020 г.

Това ще способства и за създаването на по-широки възможности за обучение във висшите училища в рамките на концепцията за учене през целия живот.

Увеличава се планираният прием по приоритетни за обществото направления като педагогически науки, информационни науки, машинно инженерство, архитектура, биотехнологии, растителна защита и военно дело.

Решението на кабинета за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България през учебната 2015/2016 г. е съобразен с изискванията на Закона за висшето образование за обучение по акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация професионални направления и докторски програми при спазване капацитета на висшите училища.

С приетия от Министерския съвет документ се утвърждава и броят на приеманите за обучение студенти и докторанти – българи, живеещи извън страната, както и граждани на Македония.

Споделяне

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?