Увеличените пенсии и помощи за деца не променят достъпа до помощ за отопление

Увеличените пенсии и помощи за деца не променят достъпа до помощ за отопление

След утвърдените промени в условията и реда за целева помощ за отопление кандидатстващите лица и семейства могат да подават своите документи в дирекциите "Социално подпомагане" от понеделник, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Заявленията вече могат да се подават и по настоящ адрес, кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 г. По същество по-благоприятните условия за гражданите означават, че увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане няма да се отрази при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ, се посочва в съобщението.

Предвижда се също промяна и в начина на изплащане на целевата помощ при отопление с централно топлоподаване, като тя ще се предоставя на правоимащите лица в пари, а не на съответните топлофикационни дружества, както бе досега.

217 635 бяха хората и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г. Размерът на помощта беше 72.46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362.30 лева. Изплатената сума за миналия отоплителен сезон е в размер на 77 434 792 лева.

Споделяне

Още от България