Влизаме в еврозоната през 2010-2015 г.

България може да стане член на Еврозоната през 2010-2015 г. Въвеждането на еврото обаче не бива да се превръща в самоцел, която трябва да се реализира на всяка цена. Нашата задача е първо да изпълним петте маастрихтски критерии. Това каза във Варна във вторник министърът на финансите Пламен Орешарски пред студенти от Икономическия университет, цитиран от БТА.

Министърът каза още, че проблем и през тази година ще е равнището на инфлацията, чиито размер е един от критериите от Маастрихт. Според разчетите в края на годината инфлацията ще е около 4.4%, или по-висока от необходимата. 

Най-динамично развиващият се сектор у нас е индустрията, посочи Орешарски, като поясни, че растежът в бранша се дължи основно на вътрешното търсене.  

Преките чуждестранни инвестиции в България се увеличават, отчете още министърът. Неговата прогноза е, че до 2009 г. те ще нарастват между 2 и 5%.

Орешарски отново повтори, че проблем остава и отрицателното външнотърговско салдо и високият дефицит по текущата сметка на платежния баланс. Според разчетите на финансовото министерство дефицитът по сметката ще бъде около 18%.

Влошаването на външнотърговското салдо е рисков фактор за страната, подчерта Орешарски. По думите му това налага през следващите години да продължи да се води рестриктивна финансова политика.

Рискови фактори за България са още конкурентоспособността на всички нива и качеството на публичните услуги, отбеляза министърът. Той прогнозира, че през следващите години ще се увеличи недостигът на квалифицирани кадри в страната, а качеството на образованието може да стане проблем на икономическия растеж.

Фискалният излишък сега е около 6 милиарда лева, каза Орешарски и допълни, че кабинетът няма да увеличава още резерва. Доказателство за това е, според него, че за следващата година е планиран излишък от 2%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?