Проверка на комисията по досиетата установи

Внушително присъствие на щатни служители на ДС в системата на затворите

Сред хората с досие е и Милети Орешарски, брат на бившия финансов министър

Внушително присъствие на щатни служители на ДС в системата на затворите

Проверка на комисията по досиетата установи значително присъствие на щатни служители и сътрудници на бившата Държавна сигурност в системата на местата за изтърпяване на наказания, които са под шапката на Министерството на правосъдието.

В сряда комисията огласи, че от проверените 565 служители в министерството, подлежащи на проверка, тоест заемали и заемащи ръководни постове от 1990 г. до днес, 45 са сътрудничили на ДС, а 74 не подлежат на проверка.

Така и в това министерство броят на агентите на ДС спрямо общия брой на работещите на ръководни постове се доближава до средния за централната администрация в страната - около 10%.

25 души от списъка на комисията по досиетата са били щатни служители на ДС, останалите са нещатни. Повечето от огласените са били ръководители в затвори в страната, а някои от тях са и в момента на такива длъжности.

Така например директорът на затвора в Бобовдол Александър Апостолов, назначен на тази длъжност през април миналата година, е бил щатен служител на ДС - Кюстендил.

Директорът на главна дирекция "Охрана" в Министерството на правосъдието, назначен на този пост през май миналата година, Валентин Коларски също е щатен офицер от ДС - УБО. Преди него в продължение на седем години мястото е било заемано от Петър Вълев, който също е бил щатен служител на ДС.

Сред нещатните служители впечатление прави името на Милети Орешарски, който между 2006 и 2009 г. беше директор на затвора в София и затворническите общежития в Кремиковци и Казичене. Милети Орешарски е брат на финансовия министър от правителството на Сергей Станишев Пламен Орешарски. Милети Орешарски е в системата на затворите от 1990 г., а сътрудничеството му с ДС (като резидент) е от 1986 г. Досието му е унищожено през 1990 г.

Комисията по досиетата направи проверка и на служители в Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), които са преминали на друга позиция. От 15-те лица, подлежащи на тази проверка, четири се оказват свързани с ДС. И четиримата служители на ДКСИ са бивши щатни офицери от Държавна сигурност, за трима от които вече е огласявана принадлежност към ДС при проверките в МВР и МО.

Споделяне

Още от България