Водата да поскъпва, а държавата да помага на бедните да я плащат, препоръчва стратегия

Водата да поскъпва, а държавата да помага на бедните да я плащат, препоръчва стратегия

Цените на ВиК услугите трябва да се повишат, за да се финансират "разходите по експлоатацията и поддръжката на система, която да отговаря на целите на стратегия за ВиК сектора", гласи проект на стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията, публикуван на интернет-страницата на регионалното министерство.

Според същия текст, към днешна дата месечните разходи за ВиК услуги обичайно са по-ниски от 2 процента от средния месечен доход на домакинствата.

За сметка на препоръчаното повишение на цените стратегията предлага да бъдат преразгледани съществуващите социални политики, които предоставят частична компенсация на уязвимите групи за разходите за отопление през зимния сезон, като към тях се включи компенсация и за сметките за ВиК-услуги.

Пълната компенсация на уязвимите домакинства, която да покрива сметките им за ВиК-услуги, когато са до 4% спрямо семейните бюджети, ще струва на държавата около 300 млн. лева за 25-годишен период, изчисляват авторите на стратегията.

Според сега действащия закон сметката за ВиК услугите не може да надвишава 4 на сто от средния доход на домакинство в областта. Ако обаче за домакинство със среден бюджет сметката за вода би представлявала 4 на сто от месечния му доход, то същата ще се равнява на 10 процента от месечния доход на всяко от най-бедните 20% от домакинствата, е отбелязано в текста на стратегията. Експертите се притесняват, че подобни разходи най-вероятно няма да бъдат социално поносими за тези уязвими групи и препоръчват държавата да се погрижи за тяхното облекчаване.

Споделяне

Още по темата

Още от България