Впечатляващ ръст на произведените стоки с висока добавена стойност

Промишлеността нараства с 4.3%, но строителството и търговията намаляват

Впечатляващ ръст на произведените стоки с висока добавена стойност

От страна износител на суровини постепенно България започва да произвежда все повече стоки с висока добавена стойност, които намират пазари в чужбина. През август Националният статистически институт (НСИ) отчита впечатляващ ръст на годишна база при производството на компоненти за автомобилната индустрия с близо 60%, както и на електрически съоръжения и метални изделия и лекарства.

Като цяло промишленото производство отбелязва годишен ръст от 4.3% през август. Добрите данни в промишления сектор са една от основните причини БНБ да ревизира неотдавна данните си за икономическия растеж от 1.8% на 2.2 – 2.3% за тази година. В строителния сектор и търговията обаче НСИ отчита спад.

През август българите са намалили консумацията на храна, цигари и алкохол. За сметка на това са купували повече лекарства и техника. Продължава тенденцията за увеличаване на дела на пазаруване през интернет, сочат обявените в четвъртък данни.

Възстановяваща се промишленост

Индексът на промишленото производство през август нараства с 0.1% на месечна база и с 4.3% на годишна, отчита НСИ.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на газ, електрическа и топлоенергия (0.6%) и в преработващата промишленост (0.1%), докато в добивната промишленост е отчетено намаление (0.8%).

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на  превозни средства, без автомобили (16.7%), метални изделия (6.3%), дървен материал и изделия от него (5.9%) и тютюневи изделия (5.2%).

Спад е отчетен при производството на мебели (5.5%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (4.8%), производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета (4.1%) и на облекло (3.5%).

На годишна база промишлеността расте с още по-бързи темпове. При производството и разпределението на газ, електрическа и топлоенергия увеличението е с 6.2%, а в преработващата промишленост – 4.3%. Единствено в добивната промишленост няма изменение.

Най-значително увеличение е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили (58.8%), електрически съоръжения (20.4%), метални изделия, без машини и оборудване (19.2%), лекарствени вещества и продукти (17.4%), химични продукти (17.3%).

Намаление е регистрирано при производството на тютюневи изделия (12.2%), мебели (11.2%), облекло (9.5%) и основни метали (8.7%).

Строителството запазва спада си

Ръстът в инфраструктурното строителство не може да компенсира продължаващия спад в сградното. Така за пореден месец произведената строителна продукция намалява и през август, като отчетеният спад е 0.4% на годишна база и 1% на месечна, сочат данните на НСИ.

За осемте месеца на годината единствено през юни беше отчетен ръст на строителната продукция на годишна база. През останалите месеци от годината индексът е по-нисък спрямо година по-рано. Подобна е ситуацията и с месечните му изменения.

Това показва, че мащабното инфраструктурно строителство, което се осъществява с европейски и държавни средства, не е достатъчен двигател за сектора при липсата на частни инвестиции.

През август индексът на произведената строителна продукция пада на месечна база както при сградното строителство с 0.6%, така и при инженерното с 1.4%.

На годишна база намалението на строителната продукция през август се определя от отрицателния темп при сградното строителство, което се свива със 7.8%, докато при инженерното строителство е регистриран ръст от 7.9%.

Онлайн търговията продължава да расте, но по-бавно

Онлайн търговията продължава да расте през август, но с по-бавни темпове, като отчетеното увеличение е 15% на годишна база. За сравнение, преди ръстът обикновено беше над 20%.

Като цяло търговията на дребно през август намалява с 0.8% спрямо предходния месец и с 1.9% година по-рано.

На месечна база се увеличават продажбите на фармацевтични и медицински стоки (2.3%), разнообразни стоки (1.1%) и с компютърна и комуникационна техника (0.6%). По-значително намаление е отчетено при продажбата на автомобилни горива и смазочни материали (2.4%), текстил, облекло, обувки и кожени изделия (1.7%), битова техника, мебели и други стоки за бита (0.7%).

Спрямо август 2014 г. нараства оборотът чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (15.2%), фармацевтични и медицински стоки (13.3%), продажбите на разнообразни стоки (7.5%) и техника, мебели и други стоки за бита (6.6%).

На годишна база спад е регистриран при продажбата на автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (по 8.9%),  хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (5.3%) и търговията с компютърна и комуникационна техника (1.8%).

Споделяне

Още от Бизнес