ВСС и Станков не действат координирано, критикуват софийските съдии

Висшият съдебен съвет и министерството на правосъдието не са изпращали навреме информация за решенията си до Софийския районен съд. Това пише в отчетния доклад за миналата година на СРС, разпространен от пресслужбата на съда днес.

Според доклада, през миналата година не е имало пълноценна съдебна реформа. Магистратите отчитат, че работата им се е увеличила значително, но не е била обезпечена финансово. В доклада се казва още, че през 2002-ра е липсвала коректна и своевременна информация за работата и решенията на ВСС и правосъдното министерство и ясни правила за разпределяне на функциите по администриране на съдебната система между тези две институции. Забавено е реформирането на съдебната администрация, автоматизирането на работата на съда, има недостиг на квалифицирани служители.

През 2002 г. в Наказателната колегия на софийския съд са постъпили общо 11 593 дела. Най-голям брой са делата за престъпления против собствеността - 2098, след това са общо опасните - 540, тези против личността - 241, против реда и общественото спокойствие - 187.

558 са били делата за определяне на мярка за неотклонение (при 544 за 2001 г. и 438 за 2000 г.), като по същество са решени 542. В 79% от случаите е уважено искането на прокуратурата за задържане под стража, пише в доклада на СРС. От 543 обжалвания от страна на задържаните, съдът е уважил доводите и е наложил по-лека мярка само за една-четвърт от случаите.

През 2002 г. в колегията на СРС са свършени общо 10 436 дела. От тях по същество са решени 7932 дела, 2504 са прекратени, като за 1175 е разпоредено доразследване.

В сравнение с предходните години, наказателните дела се увеличават, отчитат софийските съдии. През 2002 г. са постъпили общо 11 593 наказателни дела, през 2001 г. - 11 197 дела, през 2000 г. - 9947 дела. За три години делата са се увеличили с 15 %, а съдийският състав, който ги разглежда, с 6% - тоест двама съдии.

Магистратите отчитат още, че разположението на съда в четири отделни сгради създава големи трудности. "През всичките двадесет години, изминали от това разместване, за поддръжка, приспособяване и реконструкции са изразходвани средства, колкото за построяване на две нови сгради. Подобна финансова и административна недалновидност е неразбираема. Алтернативата е да се търси вече съществуваща сграда, в която да бъде преместен изцяло СРС", пише в отчета на съда. Според магистратите решаването на този проблем зависи от изпълнителната власт. В доклада се констатира още, че закупуването на техниката за съдилищата се извършва хаотично и по различни проекти.

В заключението на доклада се дават конкретни препоръки към работата на ВСС и правосъдното министерство. Визира се решаване на битовите проблеми на съда и магистратите, изтъква се нуждата от обучението на съдиите, както и организиране по нов и съвременен начин на съдебната администрация, изграждане на информационната система на съда и свързването ѝ с такива системи на другите съдилища и правораздавателни институции.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?