Всяко шесто дете жертва на насилие няма достъп до образование

Всяко шесто дете жертва на насилие няма достъп до образование

Около 17% от децата жертви на насилие, настанени в някой от петнайсетте кризисни центъра в страната през 2015-2016 година, са останали без достъп до образование. Това означава, че всяко шесто дете е отпаднало временно или трайно от образователната система по причини като стереотипи и негативни нагласи към проблемните деца, незаинтересованост от страна на институциите, бюрократични пречки и др. Това сочи изследване на Български хелзинкски комитет (БХК), засягащо условията в кризисните центрове за деца жертви на насилие.

Наблюденията на БХК сочат, че преобладаващият дял от децата са с много слаба грамотност, която не отговаря на завършеното образователно ниво – деца в седми и девети клас четат трудно, не могат да пишат, нямат основни знания и елементарни умения. Децата, които са отпаднали от образователната система преди настаняването в кризисен център, са в повишен риск да не бъдат приети отново в училище след настаняването в кризисен център.

В доклада се посочва, че за да се преодолее този проблем, е необходим ясен ангажимент и поемане на отговорност от страна на Министерството на образованието чрез гарантиране на индивидуална и самостоятелна форма на обучение за трайно отпаднали от образователната система деца в риск, системен контрол над образователните услуги в кризисните центрове, драстично скъсяване на срока за отписване и записване в ново училище на децата, жертви на насилие.

И не на последно място – отпадане на нормативното ограничение за деца в кризисна ситуация, според което 30 дни преди края на учебната година е невъзможно прехвърляне в ново училище.

Изследването отбелязва, че максималният престой в кризисен център от шест месеца е прекалено дълъг и деформира ролята на една услуга за специализирана интервенция – превръща кризисните центрове за специализирана подкрепа на деца в рискова ситуация в приюти. Оптималният период на въздействие и преодоляване на кризисна ситуация според специалистите е не повече от шест седмици. От общо 289 деца, преминали в периода 2015/2016 г. през кризисен център, само в 29 от случаите (един от десет) децата са останали в кризисния център за срок от един месец.

Според изследването липсва бърз съдебен контрол върху настаняването на деца в кризисни центрове. Българското законодателство изисква разглеждане и произнасяне от съда в едномесечен срок, което според международните стандарти е твърде дълго, но данните показват, че дори и този срок не се спазва от институциите. Изследването на БХК е откроило 79 проблемни случая (27%) в съдебното настаняване.

Реално съдебната санкция се оповестява два – три месеца след административното настаняване на дете в кризисен център. Все още има случаи, макар и единични, на непредоставени съдебни решения.

Докладът препоръчва изменение на законодателството, така че съдебното решение да се предоставя в срок от една седмица от датата на настаняване в кризисен център. Бързият съдебен контрол е важен за предотвратяване на произволни настанявания за дълги периоди.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?