WWF: Възможна е енергията от биомаса без изсичане на гори

WWF: Възможна е енергията от биомаса без изсичане на гори

Експертите на WWF България ще учат общините и местните граждани и бизнеси как може да се използва биомасата за производството на енергия, без да се налага изсичането на гори, и това да е част от борбата с климатичните промени и преход към нисковъглеродна икономика, съобщиха от природозащитната организация в петък.

Проектът на WWF е съвместен със специалисти от Румъния и Унгария, както и с партньори от Енергийна агенция Пловдив и Хабитат България.

След консултации със заинтересованите страни в сферите на енергетиката и горското стопанство и въз основа на добрите практики от региона, WWF ще разработи препоръки за въвеждане на по-строги национални критерии за устойчиво оползотворяване на биомасата.

Организацията припомня, че страните в ЕС са задължени да преразгледат през 2023 г. своите климатични планове за 2030 г., а през 2025 г. - и своите дългосрочни стратегии за климата за 2050 г. Тъй като част от проблемите, водещи до замърсяване на въздуха и енергийна бедност, не могат да бъдат адресирани чрез законодателни критерии, WWF има редица идеи.

Предвижда се разработване на онлайн платформи, където общините, местните граждани и бизнесите могат да споделят своя практически опит за това как са намалили използването на биомаса или потреблението на енергия. По този начин ще могат да бъдат събрани най-добрите практики с потенциал за прилагане в широк мащаб.

В Централна и Източна Европа липсват решения, насочени към зависимостта от дърва за огрев на енергийно бедните домакинства. Затова такива домакинства от България, Румъния и Унгария ще могат да кандидатстват по програма с общ бюджет от 100 хил. евро, за да демонстрират изпълними на местно ниво решения, посочват от WWF.

Събраните добри практики и опит ще бъдат селектирани в специален набор от инструменти в помощ на общините. Той ще бъде достъпен на български, румънски, унгарски, както и на английски език.

Екоорганизацията прави тази нова стъпка в борбата си с климатичните промени, защото досегашните модели за производство на енергия водят до компромис с качеството на въздуха, унищожаване на природните местообитания и разрастваща се енергийната бедност.

"Проблемът със замърсяването на въздуха става все по-чувствителна тема в България. Преждевременните смъртни случаи у нас, дължащи се на излагане на фини прахови частици, азотен диоксид и озон на 1 милион жители, са сред най-високите в Централна и Източна Европа", аргументира се WWF.

В селските райони и малките градове на България потреблението на дърва за огрев често е съчетано с енергийна бедност. Проучвания показват, че над 1/3 от българите не могат да поддържат домовете си достатъчно топли.

"Горите влияят положително върху климата като улавят въглеродния диоксид от атмосферата. Докато изгарянето на горска биомаса може да влияе отрицателно поради отделянето на значителни количества въглероден диоксид. Науката е единодушна, че по отношение на отделяните количества емисии използването на остатъчна и отпадна биомаса е по-добър вариант в сравнение с изкопаемите горива. Но не можем да си позволим да изсичаме безразборно горите, защото постигането на въглеродна неутралност до 2050 г., което е голямата цел на ЕС, минава през увеличаване на горските територии, а оттам и капацитета на улавяне на въглерод", коментира Георги Стефанов, ръководител на практика "Климат и енергия" във WWF, цитиран в съобщението.

Според него са необходими по-строги национални критерии за оползотворяване на биомасата в страните от Централна и Източна Европа, включително и България, където се предвижда значително увеличаване на използването на биомаса за енергийни нужди в следващите 10 години.

Споделяне

Още от Greenpool