За 5 г. нивите у нас са поскъпнали почти двойно

Цената на земята в ЕС е най-висока в Холандия – около 15 пъти над българската

За 5 г. нивите у нас са поскъпнали почти двойно

Цената на земеделската земя у нас се е повишила почти двойно за петгодишен период. Това се вижда от анализ на Евростат за цените и наемите на земеделска земя в ЕС през 2016 г.

През 2011 г. един хектар /1 хектар е равен на 10 декара/ земеделска земя у нас е струвал средно около 2100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4000 евро.

Най-скъпо се е продавала земята у нас в Североизточния район, където един хектар се е търгувал почти за 6000 евро през 2016 г., при цена от 2800 евро през 2011 г.

Високи цени държи и земята в Северен централен район - 4600 евро за хектар през 2016 г. при цена от 2300 евро през 2011 г.

В Северозападния район земеделската земя се е търгувала за около 3 800 евро за хектар /2016 г./, при 2200 евро /2011 г./. Съотношението за Югоизточния район е 3600 евро за хектар /2016 г./, при 1400 евро /2011 г./.

Почти непроменена, а дори и поевтиняла, се оказва земеделската земя в Югозападния район - 1166 евро през 2016 г., при цена от 1190 евро през 2011 г.

Арендата на един хектар земеделска земя у нас се е покачила средно с над 60 процента в границите на отчитания 5-годишен статистически период - от 153 евро за хектар през 2011 г. - до средна цена от 225 евро през 2016 г.

Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар. Югозападният район е с най-ниски цени за аренда на земеделската земя - 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат.

Земята в Холандия е най-скъпа

Холандия отчита на национално ниво най-скъпата покупна цена на един хектар обработваема земя в ЕС през 2016 г. - средно по около 63 000 евро за хектар.

Най-висок растеж в цените на обработваемата земеделска земя за периода 2011 - 2016 г. е отчетен в няколко страни членки на ЕС: Чехия /трикратно увеличение/, Естония, Латвия и Унгария - двойно увеличение.

Най-ниско национално ниво за земеделска земя е регистрирано в Румъния - един хектар земеделска земя е струвал средно около 2000 евро през 2016 г.

Най-скъпата земеделска земя на регионално ниво в целия ЕС през 2016 г. е била регистрирана в района на Лигурия, Италия - средно 108 хиляди евро за хектар.

Наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо отново в Холандия - средно около 800 евро на хектар.

Арендата на земеделска земя е била най-ниска в Латвия - средно 45 евро, отчита европейската статистика.

Нивото на цените на земята зависи от редица национални, регионални /климат, близост до водоизточници/ и локализирани фактори /качество на почвата, наклон, дренаж и др./, както и от пазарните сили на търсенето и предлагането, включително влияние на правилата за чужда собственост, отчита Евростат.

В изследването няма налични данни за цените и арендата на земеделската земя в следните страни членки на ЕС: Белгия, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Португалия и Франция.

Споделяне

Още от Бизнес