За два месеца 147 заети в здравната система в София са се заразили с коронавирус

Претоварване и липса на навик за предпазване са били основните рискове, според анализ на РЗИ

За два месеца 147 заети в здравната система в София са се заразили с коронавирус

От началото на разпространението на коронавируса у нас през март до 10 май са се заразили 147 души медицински и друг персонал в лечебните заведения, показва анализ на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ за периода 10 март-10 май. От всички заразени 63 от са лекари, в т.ч. двама зъболекари, 37 са медицински сестри, 3 лаборанти, 12 санитари, 3 кинезетерапевти, 3 болногледачи, 2 фармацевти и 23 души са в категория други - служители от административната част на лечебните заведения (в т.ч. координатори, секретари, технически лица по поддръжката). За сравнение към 10 май общо заразеният медицински персонал в страната е бил 209 души, т.е. над половината от засегнатите медици са в София.

При 141 от всички 147 заразяването е станало на работното място, по време на изпълнение на преките служебни задължения на медицинския персонал – при пряк контакт, лечение и обслужване на болни или носители на Covid-19. В един случай заразяването е станало по време на пътуване в чужбина, в един случай – чрез контакт в семейството и при 6 случая не може да се установи мястото на заразяването.

103 души са били с леко протичане или безсимптомни, поради което са изолирани в дома. При 38 души е установена клинична изява на болестта, наложила хоспитализация. При трима души заболяването е протекло тежко, с усложнения и фатален изход – двама лекари на 65 и 61 години и един охранител в болница на 40 години.

По данни на лечебните заведения, към 10 май като контактни на потвърдени случаи на Covid-19 са изследвани 3 831 души медицински персонал и 1 104 пациенти. От тях, с положителен резултат от PCR тест са 107 души персонал и 19 пациенти.

Две по-сериозни болнични огнища

През този период от два месеца има два по-сериозни епидимични взрива в болници. Единият е в университетската болница "Св. Иван Рилски" със заразени 14 души медицински персонал и трима пациенти. Засегнати са 4 структури – отделението по анестезиология и интензивно лечение, клиниката по клинична хематология с отделение по медицинска онкология и клиниката по гастроентерология. Изследвани с PCR в лечебното заведение са 231 души персонал и 26 пациенти.

С 54 души заразен персонал "Пирогов" е другото лечебно заведение, в което се очертава тенденция за регистриране на по-висока заболяемост. Това, според СРЗИ, се дължи на спецификата на работа на болницата - най-големият спешен център в София, с най-голям капацитет и текучество на пациенти от цялата страна. "В ситуация на пандемия от подобен род като настоящата, с наблюдаваните досега характеристики на епидемичния процес и динамика на разпространение на заболяването, в т.ч. и в другите страни, по-високата честота на случаи на Covid-19 е очакван епидемиологичен показател, въпреки всички противоепидемични мерки, които са взети от ръководството и персонала", се посочва в анализа.

Другите по-засегнати звена са Центъра за спешна медицинска помощ с 13 души заразен персонал, Военномедицинска академия (ВМА) - 8, "Царица Йоанна - ИСУЛ" - 7, в болница "Токуда" - 4 и др. В анализа са посочени 32 столични лечебни заведения, в които са били регистрирани случаи на зараза с Cоvid-19 сред персонала.

Претовареност и липса на навик

Като рискови фактори за заразяване от СРЗИ посочват липсата на специализация, навик за предпазване и прекомерно натоварване, но никъде в анализа не се посочва липса на предпазни средсва.

В началото на епидемията, при първите случаи рисков фактор е била липсата на клинична насочиност за Covid-19. Голямата натовареност на персонала поради липса на кадри и удължено работно време е посочена на второ място. На трето – работата с рискови пациенти и "често завоалиране на основните прояви на заболяването".

Работата "на всяка цена" с приоритет – живота на пациента и неглижиране на проблема също е посочена като утежняващ рисков фактор. Накрая се посочва липсата на "навик" да се използват лични предпазни средства и правилната им употреба.

Организацията се е подобрила

Според анализа "все повече прави впечатление, че медицинският персонал започва да третира всеки пациент като потенциално инфектиран с Covid-19". Лечебните заведения имат разработени инструкции, извършва се периодичен инструктаж, обособени структури за работа с потенциално инфектирани или съмнителни за Covid-19, в зависимост от възможностите.

"Въпреки мерките и действията, предприети до момента, имайки предвид досегашните наблюдения над разпространението на заболяването, включително и в световен мащаб, се очаква да има още регистрирани случаи, в т.ч. и сред медицинския персонал с Covid-19. Това налага стриктно да се спазват въведените мерки, да се създаде организация за системен вътрешен контрол за спазване на протоколите и правилата за работа, да се следят и попълват наличностите с лични предпазни средства, да се изграждат стереотипи на поведение, гарантиращи сигурност на персонала", се казва в анализа.

От СРЗИ отбелязват, че внимателният триаж при приема на пациенти придобива основно значение за внасяне на инфекции в клиниките и отделенията, както и лабораторния контрол за инфектиране на персонала.

Алгоритъм за действие

Алгоритъмът при установяване на потвърден случай на Covid-19 в клиника или отделение включва: задължително съобщаване от болницата на СРЗИ с бързо известие; отделението се карантинира; преустановява се приема на нови пациенти; идентифицират се контактните от I-ви ред (пациенти и персонал) и се организира в спешен порядък тяхното изследване (включително се уведомяват пациенти, изписани до 14 дни преди установяване на положителния случай); пациентите с отрицателни PCR-резултати се изписват (където е приложимо) и се карантинират в домашни условия за 14 дни; пациентите с положителни PCR-резултати се изписват (където е приложимо) и лечението на основното заболяване продължава в условията на 28-дневна домашна карантина; персоналът с положителни PCR-резултати се отстранява от работа и се карантинира за 28 дни в домашни условия; персоналът с отрицателни PCR-резултати се връща на работа; отделението се отваря, като работният процес се възстановява след извършване на заключителна дезинфекция.

Контрол

За тези два месеца СРЗИ е връчила на лечебните заведения за болнична помощ 44 предписания с 42 проверки по изпълнението им и е направила 29 проверки за спазване на противоепидемичния режим на работа.

Извършени са две проверки по подадени сигнали от граждани и е връчен 1 акт за установяване на административно нарушение.

Издадени са 28 заповеди за затваряне на клиники и отделения в лечебни заведения и временно преустановяване на дейността им.

Обърнато е внимание на ръководствата на лечебните заведения и на медицинските специалисти, независимо от натовареността, да се извършва внимателен триаж на пациентите, да се използват лични предпазни средства, стриктно да се спазва режима за дезинфекция и стерилизация и да се следи санитарно-хигиенното състояние. 

Споделяне

Още от Коронавирус

Колко време давате на новия парламент?