За интеграция на имигрантите се отпускат 1.4 млн. лв.

За интеграция на имигрантите се отпускат 1.4 млн. лв.

Над 1.4 млн. лв. от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни ще бъдат използвани за приобщаване на имигранти у нас, съобщи Агенцията по заетостта.

Интеграцията на гражданите на трети държави у нас става чрез широк спектър от мерки, които включват обучения по български език, история, гражданска ориентация, разработване на мерки за наблюдение и оценка с цел подобряване на интеграционната среда.

За пръв път Европейският интеграционен фонд в България подкрепя мерки, насочени към висококвалифицирани имигранти. По този начин се цели задържането на образованите граждани, избрали страната ни за своя втора родина.

Продължава и укрепването на информационните центрове за имигранти създадени със средства на фонда по предишни годишни програми, с цел осигуряване на тяхната устойчивост.

Новото в схемата е подпомагането на процеса по създаване и поддържане на международни контакти и провеждането на посещения и експертни срещи. Така ще се обмени опит в сферата на интеграцията.

Споделяне

Още от България