За картели в санирането са глобени 24 фирми с 400 хил. лв.

Разбирали се какви да са им офертите и как да си поделят обектите

За картели в санирането са глобени 24 фирми с 400 хил. лв.

Имуществени санкции за близо 400 хил. лв. е наложила Комисията за защита на конкуренцията на 24 дружества заради това, че са се споразумели да манипулират обществени поръчки за саниране на понелки по националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Те се разбрали как да си разпределят обектите, включени в поръчката, и как да си подготвят офертите, за да бъдат избрани, което е забранено картелно споразумение.

Става въпрос за обществени поръчки, обявени от общините Търговище и Гоце Делчев, като комисията се е сезирала след сигнали от кметовете, които са заподозрели манипулацията.

Общо глобите са за 398 174 лв. Участниците в поръчката за Търговище са санкционирани със 147 761 лв., а с 250 413 лв. са глобени фирмите за санирането в община Гоце Делчев.

Няколко от фирмите са участвали и в двете поръчки и са глобени два пъти. Има едно дружество, което е освободено от глобата, защото е съдействало за установяване на нарушенията, предоставяйки доказателства за тях, а на други две е намалена.

За първи път в антитръстовата практика на КЗК предприятия, участници в картели, са се възползвали от Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции, ако съдействат за установяване на нарушенията

Глобени са фирмите "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, "ВМЛ – консулт" ЕООД, "Димитров и син" ЕООД, "Адапт" ЕООД, "Архкон Проект" ООД, "Евиданс инженеринг" ЕООД, "Тобо инвест" ЕООД, "Фрибул" ООД, "Корект" ЕООД, "Инфрам" ЕООД, "Интконс" ЕООД, "Ен Екип" ООД, "Протико Ил" ООД, "Консултантска Инженерна група" ООД, "Кимтекс – ЛС“ ООД, "Експрес Консулт" ЕООД, "Соларват" ЕООД, "БОАЛ" ООД, "Пешев" ЕООД, "Джи Ер Ен Пауър България" ООД, "Пловдивинвест" АД, "Стройконтрол" ООД, "Си Енд Би Енерджиконсулт" ЕООД и "Енерджи Про Дм" ЕООД.

Обществените поръчки, които те са манипулирали, са били за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

В рамките на проучването КЗК е установила, че участниците по всяка една от двете обществени поръчки са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и за цените, които да предложат на възложителите. Споразуменията имат за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки като определят печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределят избора на възложителите. Изводите на антимонополния орган се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Предстои КЗК да се произнесе и относно предявените от нея твърдения за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на община Пловдив от участващите в нея 33 дружества.

Споделяне

Още от Бизнес