За пръв път у нас комплекс получи световен сертификат за устойчива сграда

За пръв път у нас комплекс получи световен сертификат за устойчива сграда

За пръв път в България жилищно-търговски и офис комплекс получи сертификат у нас по BREEAM, който е най-широко използваният световен стандарт за устойчиви сгради. Това е столичният комплекс "Сан Стефано Плаза", който след четири години работа по оценката, проведена от екипа на МОМЕРИН, има сертификати BREEAM Excellent (Отличен) и за трите си части – жилищна, търговска и офис.

Сградата има високо ниво на енергийна ефективност, здравословна среда на обитаване, повишена екологична стойност на ландшафта и околния терен, оптимизирано управление на отпадъците, доказани екологични строителни материали и разработен наръчник за управление на сградата. Потреблението на енергия и природни ресурси е оптимизирано чрез системи за ВЕИ, преработка на отпадната топлина от хладилните камери за подгряване на топла вода, оползотворяване на дъждовните води и други. Въведена е подобрена организация на транспортните потоци и са осигурени веломеста.

Изискванията на BREEAM–2013 са залагани за постигане още по време на строително-монтажните дейности на обекта, извършени от "Геострой" АД.

Споделяне

Още от Бизнес