За пръв път жилища в София получиха световен "зелен" сертификат

За пръв път жилища в София получиха световен "зелен" сертификат

За пръв път в България жилищна част от сграда получи "зелен" сертификат BREEAM International 2013, който е световен стандарт за устойчиво строителство. На специална церемония в София бе връчен сертификатът на комплекса "Сан Стефано плаза", разположен в центъра на София. Британската сертифицираща организация е дала оценка "отличен" и за трите части на комплекса – жилищна, търговска и офис.

Особен принос за получаване на сертификата имат мерките за съхраняването на духа на някогашната пивоварна фабрика "Прошеково пиво“, на чието място е издигнат комплексът. На ъгъла между улиците "Сан Стефано“ и "Шейново“ е изградена малка сграда, оформена в архитектурен стил, характерен за началото на миналия век, в която се е помещавала известната бирария.

Стандартът е предоставен заради използването на сертифицирани материали при стоежа на комплекса, вграждане на съвременни интелигентни системи за управление и контрол. Заложеното максимално ниво на енергийна ефективност, паралелно с грижата по опазването на околната среда, намалява разходите за обитаване и поддръжка. Керамичната фасадна облицовка е самопочистваща се, с антибактериално покритие и 1000 кв. м от нея пречистват въздуха както 70 средноголеми дървета. Система за сградно управление контролира и управлява от разстояние осветлението, климатизациято, вентилацияот, слънцезащита, охранителни системи, поливна система. Сред иновативните системи в комплекса е зарядната станция за електрически автомобили в подземния паркинг. Тя се захранва с електроенергия, произведена от фотоволтаичната инсталация. Това решение е част от мерките, препоръчани от BREEAM с цел сградата да бъде "по-зелена“, като се спестява отделянето на въглеродни емисии. В "Сан Стефано Плаза“ има и резервоар за събиране на дъждовна вода, която се използва за поливане на растителността в комплекса.

Според изискванията на BREEAM в цялата сграда са проведени измервания за нивата на естествена осветеност и те значително надвишават минималните стойности както според българското законодателство, така и според BREEAM. Вложените висококачествени строителни материали не съдържат вредни летливи органични вещества. Акустичните характеристики на сградата също са проверени чрез контролни измервания, доказващи добрата среда за обитаване в изградените пространства.

"Изграждането на този комплекс в съответствие с водещия метод за устойчиво строителство BREEAM е постижение, което допринася за нашата обща цел за създаване на по-добри сгради за обществото и околната среда! Връчването на този сертификат е малък жест за огромната работа, извършена за получаването на този сертификат. Тази сграда е на изключително високо ниво и разширява границите, изтегля бранша напред. Това е важно не само за града и неговия облик, а показва как да бъде градено бъдещето“ – каза при връчване на сертификатите Мартин Таузънд, директор “Устойчиво развитие“ в сертифициращата организация BREEAM. Той благодари на екипа на арх. Андрея Момерин за дългогодишните им усилия за положителна промяна на строителния пазар, както и на инвеститора и всички, участвали в изграждането на този комплекс. Работата по оценката е продължила близо 4 години, процес, в който активно е съдействал главният изпълнител „"Геострой“ АД.

Комплексът е сериозно стопанско начинание, което се вписва в стратегията на Столична община "София - зелен град“, заяви зам.-кметът на столичния район Средец Любомир Ковачев. Той изрази надежда да има повече "зелени“ сгради.

Споделяне

Още от Greenpool