За спешния номер 112 отиват 48 млн. лв. от излишъка

За спешния номер 112 отиват 48 млн. лв. от излишъка

За доизграждане на спешния номер 112 ще отидат 48 млн. лв. от бюджетния излишък, който бе гласуван от кабинета преди две седмици, съобщиха в петък от Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА). Парите ще се разпределят между различните институции, отговорни за проекта - МДПБА получава 26 млн. лв. за оборудване на регионалните центрове и организиране на конкурсите и обученията за персонала, който ще работи в тях. Министерството на вътрешните работи взима 6 млн. лв. за осигуряване на връзките за полицията и пожарната. За свързване на линиите на "Бърза помощ", Министерството на здравеопазването получава 3 млн. лв.

На Държавната агенция за информационни технологии и съобщения се предоставят 13 млн. лв. за доизграждане на националната оптична мрежа.

Заради забавянето на изграждането на единната система 112, Европейската комисия предприе наказателно производство срещу България

Приключила е и обявената процедура за сключване на споразумение за възлагане на обществена поръчка за разширение и доизграждане на национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, съобщиха още от МДПБА.

Оферти са представили консорциумът между германската "Сименс и българската "Електрон прогрес" (изпълнител на пилотния проект в столицата), "Контракс" ЕООД и "Ериксон Телекъмюникейшънс България" ЕООД.

След разглеждане на документацията и оценяване по критериите за изпълнение на поръчката, за изпълнител е определена фирма "Контракс" ЕООД, която е предложила и изгодна ценова оферта. В резултат на това между МДПБА и фирмата е сключен договор за възлагане на обществена поръчка за разширение и доизграждане на системата за спешни повиквания 112.

Изграждането на центровете е съгласно постановление на МС от 9 август 2007 г., което гласи, че Центрове 112 се изграждат във всеки един от районите за планиране, определени със Закона за регионалното развитие. До края на 2008 г. центрове 112 трябва да бъдат изградени в Русе, Бургас, Варна, Монтана и Пловдив.

Споделяне

Още от България