Забрана за църкви и манастири да искат пари от селската програма

Светият Синод не казва от какво е недоволен, но се предвижда европари да не се дават на обекти, получили бюджетни средства

Забрана за църкви и манастири да искат пари от селската програма

Светият Синод на Българската православна църква забрани на всички митрополии, църкви, манастири и други свои подразделения да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решението е взето в петък в знак на несъгласието на църквата с определени условия в проекта на Наредбата за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. В съобщението на БПЦ не се посочва от какво точно са недоволни, но най-вероятно причината е в орязването на дублираното финансиране на едни и същи проекти с евросредства, след като вече са получили бюджетно финансиране.

Това поне е бил един от силно дискутираните въпроси от страна на представители на църквата по време на обсъждането на проекта на наредбата, проведено на 15 януари в агроминистерството, става ясно от публикувания на сайта на ведомството протокол от дискусията и проектонаредбата. Протоерей Михаил Ханджиев обръща внимание, че всички православни храмове получават субсидии и помощи за ремонти от по няколко хиляди било от Дирекцията по вероизповеданията, било от общината, било от държавния бюджет. Според него изискването да не се дублира финансирането ще лиши църквата от достъп до евросредствата.

В последните години Министерският съвет периодично решава да отпусне десетки, а понякога и стотици хиляди левове за православни храмове, а премиерът Бойко Борисов с удоволствие ходи на пускането на отрамонтирани, разширени и дори изцяло нови църкви.

Десетки милиони левове бяха наляти в ремонт, възстановяване и разширяване на обекти на Българската православна църква в стария програмен период на селската програма. За вече възползвалите се от еврофинансиране храмове и манастири също се въвеждат по-строги условия за ново кандидатстване.

Според заложените в проектонаредбата изисквания стопроцентова бъзвъзмедна помощ ще получат онези обекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, Имащите постъпления храмове ще получат 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, което също се явява проблем за църквите, които имат приходи от продажба на свещи, кръщенета, опела и четения за здраве или заупокойни молитви.

Освен това максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР ще е левовата равностойност на 1 млн. евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.

Споделяне

Още по темата

Още от България