Залесяване на изсечените заради корояда терени започват горските предприятия

Залесяване на изсечените заради корояда терени започват горските предприятия

Един от приоритетите на държавните горски предприятия през 2018 г. ще е залесяването на изсечените заради короядите горски площи и въвеждане на система за мониторинг на разпространението на вредителите. Това е решил на първото за годината свое заседание кризисният щаб за борбата с дървесния корояд, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите във вторник.

На него е отчетено, че продължава изпълнението на плана за спешно усвояване на отсечената заради вредителя дървесина, която към края на декември 2017. възлизаше на 1.750 млн. куб м от засегнатата от съхнене иглолистна дървесина. Това е в размер на 70% от възложените количества и представлява 58% от общата инвентаризирана достъпна за добив повредена дървесина. Какъв е напредъкът от тогава досега обаче от ведомството не посочват, макар да съобщават, че е бил "извършен мониторинг на състоянието и инвентаризираните повреди на иглолистните гори от биотични и абиотични фактори, възложените за добив и усвоените количества дървесина по данни на Изпълнителна агенция по горите към 12 януари 2018 г."

“Наред с всички останали задачи, ще работим в насока залесяване”, заявил заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, цитиран от пресцентъра си.

В съобщението се посочва още, че "основната цел е да се изгради концепция за мониторингова мрежа на корояда от Държавните горски предприятия".

"Това ще спомогне за още по-реална картина на биологията му. Проучва се и възможността за закупуване на допълнително лабораторно оборудване, както за терен, така и за стационарни лабораторни изследвания", допълват от агроведомството.

Ще бъдат предприети мерки за възобновяване и на освободените от у,вредената дървесина площи, а терени, където по естествен път е започнало израстване на дървета, ще се извършват сечи на храсти и нежелана дървесина, за да се ускори растежа.

Също така ще бъде увеличено производството на необходимия посадъчен материал от подходящи дървесни видове, съобразно освободените площи, след проведени санитарни и принудителни сечи.

За резултатите от изпълнението ще се докладва на следващо заседание на работната група, което ще се състои на 13 февруари 2018 г., допълват от министерството.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?