Започна записването за матурите, задължителните изпити ще са на 21 и 23 май

Започна записването за матурите, задължителните изпити ще са на 21 и 23 май

От вторник, 6 март, до 16 март учениците от ХII клас, които желаят да се явят на държавни зрелостни изпити, трябва да подадат заявления до директорите на училищата, в които се обучават. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Промени в учебно-изпитните програми, както и във вида и формата на матурите няма.

Задължителният изпит по български език и литература ще е на 21 май, а вторият задължителен изпит - на 23 май. Матурите по желание ще са от 29 май до 1 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

В заявленията си учениците трябва да посочат по кой предмет ще е втората им задължителна матура, както и да заявят дали ще се явяват на изпит по желание. Зрелостниците могат да избират за втора задължителна матура или за такава по желание от следните предмети - математика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, философски цикъл и чужд език. Зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява като оценка от втората матура в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Провеждат се в рамките на 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа. По всеки от предметите учениците отговарят на отворени въпроси, както и на такива с избираем отговор. По български език и литература, чужд език, история и цивилизация, география и икономика и по философия се изисква създаване на текст, а по математика – решаване на задачи. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

Почти всички университети признават оценките от матурите за балообразуващи при приема на кандидат-студенти. Те заменят оценката от изпит в съответното висше училище. Изключение има само за някои специалности като право, медицина и архитектура.

На сайта на МОН (рубрика Общо образование, подрубрика Държавни зрелостни изпити) е публикувана информация, актуална към 28 февруари 2018 г., за решенията на висшите училища в кои професионални направления и специалности ще приемат с оценките от матурите, както и за кои специалности оценките ще бъдат включени в балообразуването.

До 18 май 2018 г. учениците ще получат служебна бележка за допускане до матурите и ще бъдат обявени списъците с разпределението на учениците по училища, сгради и зали.

Изпитните работи ще бъдат оценени в периода от 25.05.2018 г. до 08.06.2018 г. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни 2017 г.

Споделяне

Още от България