Започва броенето на синдикатите и работодателите

До 30 септември т.г. синдикатите и работодателите трябва да внесат документи пред правителството, с които да докажат, че са представителни на национално ниво. Това предвижда наредба за критериите за представителност, приета на днешното заседание на Министерски съвет.

За представителни се определят синдикати с не по-малко от 50 000 члена. Работодателските организации пък трябва да са с най-малко 500 члена, всеки от които да осигурява не по-малко от 20 работни места.

Синдикатите и работодателите трябва да представят удостоверение от съда за актуално състояние на организацията, устав, документ за числения състав, списък на организациите по отрасли, списък на органите по места и техните адреси, както и списък на членовете на ръководството.

Работодателите трябва да покажат и справка от НОИ, че осигуряват не по-малко от 20 служители. В случаите, когато една отраслова организация на работодателите членува в две или повече национални организации, тя се включва към тази, на която е дала пълномощно да я представлява.

Организациите, подали в срок документи, ще запазят представителността си до края на годината.

Комисия, назначена от социалния министър, ще анализира и оцени данните във внесените документи.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?