Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони

Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони

Започва обществено обсъждане за обявяването на десет нови защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

На интернет страницата на МОСВ са публикувани проектозаповедите за обявяване на:

- защитена зона BG0000119 "Трите братя", разположена в землищата на Айтос, и селоЛясково, община Айтос, област Бургас;

- защитена зона BG0000134 "Чокльово блато", разположена в землищата на село Байкалско, община Радомир, област Перник, и село Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000255 "Градинска гора", разположена в землищата на село Градина, община Първомай, област Пловдив, и село Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000291 "Гора Шишманци", разположена в землищата на селата Шишманци и Болярино, както и град Раковски, община Раковски, област Пловдив;

- защитена зона BG0000295 "Долни Коритен", разположена в землищата на село Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил и селата Долни Коритен и Брест, община Трекляно, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000534 "Остров Чайка", разположена в землищата на селата Айдемир и Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000553 "Гора Тополчане", разположена в землището на село Тополчане, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000567 "Гора Блатец", разположена в землището на село Блатец, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000593 "Билерниците", разположена в землищата на село Ботуня, община Криводол, област Враца, и село Стояново, община Вършец, област Монтана;

- защитена зона BG0000625 "Изворо", разположена в землището на град Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Проектозаповедите за обявяването на новите 10 защитени зони са на разположение в административните сгради на съответните Регионалните инспекции по околната среда и водите.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите, е посочено в съобщението на МОСВ.

Споделяне

Още от България