Заповед на Софиянски задължава строителите да озеленяват

Kметът на София Стефан Софиянски е издал заповед, с която забранява издаването на разрешителни за изпълнение на инвестиционни проекти, които не предвиждат озеленяване на поземлени имоти.

Заповедта на столичния кмет е издадена непосредствено преди утрешната кръгла маса на тема "Опазването на софийските паркове и зелените площи" в София, организирана под патронажа на американския посланик у нас Джеймс Пардю. Участие в дискусиите ще вземат столичния кмет Стефан Софиянски и председателката на Американската агенция за международно развитие (USAID) Дебра Макферланд.

Посланик Пардю се ангажира с каузата на природозащитниците и преди месеци апелира общинари и депутати да спрат унищожаването на парковете и градинките. В свое писмо посланикът на САЩ посочи, че чрез непрозрачни процедури се отчуждават и предоставят за строежи площи от паркове и градинки в кварталите. Под натиска на дипломата, парламентът гласува промяна в Закона за устройството на територията и забрани строежите в парковете и градинките с изключение на малки съоръжения за детски площадки.

Заповедта на кмета Софиянски предвижда "да не се одобряват инвестиционни проекти, които не съдържат част, предвиждаща мероприятия за благоустрояване и озеленяване на урегулирани поземлени имоти за сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, мероприятия за благоустрояване (възстановяване на прилежащия терен за мрежи на техническата инфраструктура) в урегулирани територии, включително озеленяване, което е нарушено с предвижданото строителство".

Заповедта се отнася и за крайпътно озеленяване към транспортната инфраструктура и републиканските пътища, включително извън границите на регулираната територия.

Контролът по изпълнение на тази част от инвестиционните проекти ще се осъществява от дирекция "Зелени системи" на Столична община.

Дирекция "Контрол по строителството" на Столичната община и главните архитекти на райони не могат да издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите, без изрична писмена констатация от дирекция "Зелени системи", че предвидените в инвестиционните проекти мероприятия, включително компенсаторно озеленяване, са изпълнени.

Кметовете на райони до 14 дни трябва да представят на главния архитект на София предложения за определяне на зони за компенсаторно озеленяване за сметка на отнетата и увредена от строителство растителност.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложена на Милор Михайлов - заместник кмет на Столична община и на арх. Стоян Янев - главен архитект на София.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: