Здравният министър забрани износа на три лекарства заради недостиг

Здравният министър забрани износа на три лекарства заради недостиг

Здравният министър Стойчо Кацаров забрани износа на три лекарства със своя заповед, за да не се стигне до кризисни ситуации с недостига им на фона на набиращата скорост епидемична вълна. Става въпрос са два антикоагуланта (антитромботични) препарата Nadroparin и Enoxaparin, както и за медикамента Tocilizumab - моноклонално антитяло, вид протеин, използван традиционно при лечението на ревматологични заболявания, но и при пациенти с Covid-19. Забраната важи за всички лекарствени форми на трите продукта.

Кацаров мотивира забраната, че тези лекарства влизат в терапевтичните схеми за лечение на Covid-19 и недостигът им на пазара ще застраши живота и здравето на значителен брой пациенти в условията на усложнената епидемична обстановка, в която се намира страната.

Забраната е в сила до 30.10.2021 г.

Към настоящия момент са налице данни за потенциален недостиг на трите лекарствени продукта.

Анализът на данните, които Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) получава от Националната система по верификация за посочените лекарствени продукти, показва значително повишаване на потреблението им в сравнение с предходните периоди, като усреднено за Nadroparin и Enoxaparin е 311%. А данните от системата за проследяване недостига на лекарства (СЕСПА) очертават тенденция за изчерпване на количествата преди планираните следващи доставки.

Предоставената от притежателите на разрешенията за употреба в ИАЛ информация за лекарствените продукти сочи, че се осъществяват редовни доставки за българския пазар в количества, дори по-големи от средномесечното потребление. Въпреки това, от началото на август в ИАЛ постъпват данни за затруднено снабдяване с лекарствените продукти в аптечната мрежа, като се наблюдават тенденции за увеличаване на потреблението и в лечебните заведения, съответно на увеличаващия се брой на хоспитализираните пациенти.

На следващо място, резултатите от извършените от ИАЛ проверки показват, че въпросните лекарствени продукти са предмет на паралелен износ от територията на България за други страни, в количества, създаващи предпоставки за потенциален недостиг на българския пазар. Съгласно подадената в ИАЛ информация от търговци на едро за паралелен износ на лекарствени продукти от страната само за м. август 2021 (до 23.08.2021 г.) количествата за износ от продуктите са, както следва: - Fraxiparine - 39 000 опаковки- Clexane - 93 000 оп. - RoActemra – 17 330 оп. Независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти, използвани за лечение на български пациенти с коронавирус в период на увеличаващо се потребление лишава българския пазар и българските пациентите от количествата, които са предназначени за задоволяването на потребностите на българското население.

По този начин, в условията на изключителните обстоятелства на пандемията и в частност в периода на нейното поредно усложняване в България, износът нарушава баланса между доставяните на територията на страната лекарствени продукти и ускореното повишение на нуждите от тях. В резултат на това наличните количества се изчерпват по-рано във времето много преди датите на следващите планирани от притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) доставки.

Затова здравният министър прибягва до забрана за износа на тези продукти – мярка, която беше използвана и от предишни ръководства на МЗ в предходните вълни.

Споделяне

Още по темата

Още от Коронавирус