"Зебрите" почервеняват край детски градини и болници

"Зебрите" почервеняват край детски градини и болници

Пешеходните пътеки ще се полагат върху червена основа до входове на училища, детски градини, стадиони, площадки за игра, болници, театри, търговски центрове и други сгради за обществено обслужване. Червената основа ще бъде с по-висок клас на съпротивление. Целта е да се намалят и предотвратят катастрофите на пешеходни пътеки.

Това предвиждат промени в три наредби, свързани със сигнализация на пътищата с пътна маркировка, пътни знаци и за организиране на движението. Те са публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С измененията в Наредба №2 се предвижда повишаване вниманието на шофьорите към пешеходните пътеки.За целта се предлага те да се полагат върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка. Посочено е и на кои места това може да става, защото сега преценката е била субективна и на различни места пешеходните пътеки са се оцветявали във всякакви цветове.

Повишават се и изискванията за осветяване на пешеходните пътеки с цел подобряване на видимостта им. Завишават се и изискванията към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки. С основните промени в Наредба № 1 се цели подобряване на процеса на актуализация на генералните планове за организация на движението, като се повишава контрола върху изпълнението му.

Пътната агенция и общината се задължават да докладват резултатите от извършената проверка за обстоятелства, които могат да доведат до промяна на генералните планове максимум на 5 години. Докладът, с оглед упражняване на контрол и одобряване на предложените мерки, ще се представя на министъра на регионалното развитие или на съответния общински съвет в зависимост от това, чия собственост е пътя.

Подобрява се и сигнализирането на пешеходните пътеки като се въвеждат изисквания за по-високи характеристики на светлоотразяващите фолиа за пътните знаци, които ще осигурят повишаване на видимостта им. Това се предвижда с основните изменения в Наредба №18 от 2001 г. Промените в трите наредби ще допринесат за повишаване на безопасността на движението и подобряване на видимостта на пешеходните пътеки.

Споделяне

Още от България