Жертвата и престъпникът ще могат да се споразумяват

Жертвата и престъпникът ще могат да се споразумяват

Министерството на правосъдието предложи за обществено обсъждане пакет от мерки за реформа на наказателното правосъдие, който би създал възможност за сключване на споразумение между жертвата и извършителя на престъплението. Споразумението ще води до освобождаване от наказателна отговорност.

Процедурата за избягване на наказателен процес чрез преговори между двете страни е известна като "възстановително правосъдие". Тя дава възможност на жертвата на престъплението да получи реално обезщетение съобразно възможностите на извършителя, а той да избегне съдебен процес и присъда. Така е възможно и разтоварване на съдебната система от множество дела.

Споразумението между жертва и извършител ще е възможно при няколко условия. Едно от тях е за извършеното престъпление да се предвиждат до 3 години затвор, ако е умишлено, и до 5 години, ако е по непредпазливост. Тук се допуска изключение за непълнолетните извършители, които ще могат да се споразумяват и за по-тежки деяния като кражби и унищожаване на чужда вещ.

Извършителят трябва да докаже, че може да плати имуществени вреди и да не е осъждан. В закона е регламентирано изрично, че няма възможност за споразумение, когато е причинена тежка телесна повреда или смърт. Споразумения няма, ако престъплението е извършено под въздействие на алкохол или наркотици.

До споразумението между двете страни ще се стига извън съдебната зала с посредничеството на медиаторите. Страните могат да бъдат насочвани към медиация още преди образуване на наказателното производство, както и на всеки негов етап, от съда или от прокурора.

"Пострадалият може да договори онези последици, които в най-голяма степен отговарят на неговите нужди", пише в мотивите към проекта на Министерството на правосъдието.

Медиацията ще приключва в двумесечен срок със сключване на писмено споразумение, което ще се одобрява от съдия или прокурор.

Споделяне

Още от България