Жилищните заеми исторически евтини – 5.65% в левове

Жилищните заеми исторически евтини – 5.65% в левове

Кредитите са поевтинели съществено през март, показва лихвената статистика на БНБ. Намалението е с около 0.20 - 0.50 процентни пункта.

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва не само лихвите, но и таксите и комисионите, по жилищните заеми в левове например достига исторически ниско ниво – 5.65%. Това е най-ниската стойност на показателя, откакто се води подобна статистика в БНБ, а именно от януари 2007 г. За сравнение през февруари оскъпяването на тези кредити беше средно в размер на 5.89%, тоест само за месец спадът е с 0.24 п. п. Намалението за една година е с над 1 п. п.

След като годишнитя процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми достигна рекордно високи нива в разгара на икономическата криза, от 2010 г. насам те започнаха да падат, а от 2013 г. има отчетлива тенденция към устойчиво поевтиняване и достигане на рекордно ниски нива. През лятото на 2014 г. се промени и методиката на изчисляване на ГПР, който вече се базира само на пазарни индекси плюс фиксирана надбавка.

Заради ръста на спестяванията в левове и огромната ликвидност на банките в родна валута през последните години заемите в левове станаха по-евтини от евровите. Вече разликата е от порядъка на 1 процент. През март дори има леко поскъпване на евровите заеми на домакинствата за покупка на имот – от 6.35% на 6.51%.

Кредитите за потребление в левове също са поевтинели сериозно за последния месец. ГПР е паднал от 11.33% през февруари на 10.87% през март, т. е. Намалението е с 0.46 п. п. От същия порядък е и намалението на годишна база. Потребителските заеми в евро също са поевтинели съществено, като ГПР по тях се е понижил през март от 7.57% на 7.22%.

Междувременно срочните депозити продължават да се обезценяват. Доходността на продуктите в левове със срок до 1 г. е паднала през март с нови 0.15 п. п., като в резултат средната лихва достига 0.66%.

Споделяне

Още от Бизнес