Ти си това, което четеш

Промени в крачка при търга за магистралата до Калотина

Кабинетът се ангажира със 158 млн. лв., МБВР ще консултира за обществените поръчки
13:11 | 11 октомври 2017 | 1 коментар

Агенция "Пътна инфраструктура" е променила условия по обществената поръчка за изграждането на два участъка от магистралата София – Калотина, става ясно от регистъра на обществените поръчки.

Междувременно правителството пое ангажимент за отпускането на 158 млн. лв. за магистралната отсечка. Тя е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток, е посочено в правителственото съобщение. От цялото направление единствено участъкът между София и Ниш не е с магистрални габарити, според пътни експерти.

Променените условя по търга

Две отделни обществени поръчка за изграждането на магистралата София – Калотина бяха обявени в началото на септември.

Едната е за разширяването на 15 километра път от Калотина до Драгоман с прогнозна стойност 141.6 млн. лв. Този участък се финансира със средства от новия механизъм "Свързана Европа“ (47.3 млн. лв.) и от държавния бюджет.

Другата е за разширяването на близо 17 километра от Драгоман до Сливница с прогнозна стойност от 117 млн. лв. Този участък ще се строи със средства от държавния бюджет.

В сряда правителството пое ангажимент за осигуряванена  средствата от държавния бюджет до 158.2 млн. лв. за модернизацията на пътя Калотина – София.

В края на септември пътната агенция е направила промени по документацията по двете обществени поръчки. Те са свързани с носимоспособността на трасето, критериите за възлагане, техническите и професионалните възможности на кандидатите. Заради направените промени срокът за подаването на офертите е удължен по едната поръчка до 30 ноември, а по другата до 4 декември.

Корекциите в тръжните условия са сходни с тези за търга за тунел "Железница", който беше прекратен. Това стана след като Агенцията за обществените поръчки (АОП) излезе с решение, че корекциите опорочават процедурата. Не е ясно дали АОП в този случай е направила мониторинг на променените тръжни изисквания и как се е произнесла.

МБВР ще консултира Агенцията по обществените поръчки

Междувременно правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки (АОП) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), съобщи правителствената информационна служба.

Консултантските услуги са насочени към преглед и оценка на актуалното състояние на системата на обществените поръчки в България, включително оценка на ефективността на мерките, предприети в изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в периода 2014-2020 г.

Помощта от банката се предоставя в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и МБВР за партньорство и подкрепа при усвояване на еврофондовете за периода 2014-2020 г.

Предвидените дейности са обособени в три компонента, като в рамките на първия от тях ще бъде извършен анализ на капацитета на АОП за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените задачи. Ще бъде разгледан оперативният модел на АОП – функционална организация, бизнес процеси, системи и ресурсна обезпеченост.

Особено внимание ще бъде отделено на функцията на агенцията, свързана с извършване на различни видове предварителен контрол, с акцент върху специално въведения през 2016 г. контрол чрез случаен избор.

С цел установяване на ефективността на системата за възлагане на обществени поръчки, вторият компонент включва количествен и качествен анализ на наличните данни за процедурите за обществени поръчки и сключените договори.

Функциите на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция също ще бъдат обхванати като част от прегледа на системите за обжалване и контрол. Ще бъдат изследвани и обменът на информация, координацията и съгласуваността на действията на органите за предварителен и за последващ контрол.

С оглед специфичния последващ контрол, осъществяван по отношение на обществените поръчки с финансиране от ЕСИФ, в обхвата на оценката ще бъде включена също така ролята на управляващи, сертифициращи и одитиращи органи в контекста на финансовите корекции, произтичащи от несъответствия при обществените поръчки.

Въз основа на направените констатации експертите на МБВР ще изготвят три доклада с краткосрочни и дългосрочни препоръки за подобрение, а също така план за изпълнение.

Финансирането на дейностите ще бъде осигурено по проект, изпълняван по оперативна програма "Добро управление”.

Още по темата
Още от Бизнес

Идеята на премиера до всяка дупка да стои полицай или чиновник е...