Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

104 години от обявяването на независимостта на България

34 коментара
104 години от обявяването на независимостта на България

На 22 септември 1908 г., 30 години след Освобождението княз Фердинанд обявява с Манифест към Българския народ независимостта на България:

"Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България — свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

.. и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“

Нека си припомним накратко драматичните събития между Съединението и Деня, в който бе обявена Независимостта на България.

Според Берлинския договор Княжество България е васално на Османската империя, а Южна България под името Източна Румелия получава административна автономия, но остава под политическата и военната власт на султана.

България не може самостоятелно да сключва международни споразумения и това спъва стопанското ѝ развитие и ограничава възможностите ѝ.

През 1885 година България нарушава Берлинския договор като извършва Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Срещу този акт се обявява "освободителката” Русия и той струва престола на княз Александър Батенберг.

След като Великите сили и Портата признават Съединението, усилията на българските политици са насочени към признаване на независимостта на България и търсят удобен случай, за да я провъзгласят.

Обявяването на Независимостта на България е предшествано и последвано от драматични събития и от многостранни дипломатически усилия в една сложна международна обстановка, която се променя непрекъснато на принципа на доминото. Тогавашните български политици и дипломати се справят блестящо с това тежко историческо изпитание.

Кратка хронология 6 септември 1885 – 22 септември 1908

На 6 септември 1885 година е извършено Съединението на Княжество България  с Източна Румелия.

На 8 септември княз Александър I Батенберг подкрепя Съединението с Княжески Манифест. Русия обявява недоволството си и изтегля своите офицери.

На 2 ноември 1885, подкрепяна от Австро-Унгария, Сърбия напада България.

На 5-7 ноември се водят тежки боеве край Сливница, завършили с българска победа, но на 9 ноември сръбската армия обкръжава Видин.

На 10 ноември българската армия разбива сръбската при Драгоман, а на 14-ти – при Пирот.

На 16 ноември Русия и Австро-Унгария отправят ултиматум към България за спиране на войната.

На 24 март 1886, на рождения ден на княз Александър I, Съединението е признато от Великите сили и от Портата с т.нар. Топханенски акт.

България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация, армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до Обявяването на Независимостта през 1908, е че българският княз формално е назначаван от султана и за генерал-губернатор на Източна Румелия.

На 7 май, няма и два месеца след международното признание на Съединението, е осуетен заговор на руския капитан Набоков за отвличане на княз Батенберг и предаването му на руснаците.


На 9 август обаче, в 2 часа сутринта български офицери-русофили с подкрепата на руската дипломация извършват преврат и принуждават княз Александър I да абдикира.

На 10 август Стефан Стамболов и подполковник Сава Муткуров оглавяват контрапреврата и на 16 август пловдивските войски влизат в София.

Княз Александър I се връща в страната на 17 август 1886, но няколко дни по-късно абдикира окончателно под натиска на Русия и назначава регентство в състав: Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Сава Муткуров.

На 19 октомври е отклонена кандидатурата за българския престол на княз Мингрели, кандидатура неофициално подкрепяна от Русия.

На 22 октомври руският капитан Набоков организира въоръжен бунт в Бургас, потушен от армията. Във Варна пристигат два руски военни кораба. Регентите декларират, че армията ще окаже съпротива! Австро-Унгария и Великобритания подкрепят България.

На 6 ноември руският ген. Каулбарс скъсва дипломатическите отношения между България и Русия.

На 4 декември тридесет и седем водачи на русофилите отправят прошение до великия везир Кямил паша с искане Портата да окупира Княжеството.

На 16 и 19 февруари 1887 избухват бунтове на български офицери русофили в Русе и Силистра. Метежниците са екзекутирани.

На 26 февруари 1887 русофилът Драган Цанков отправя прошение до великия везир Турция да окупира Княжеството.

Ето какво разказва Симеон Радев в "Строителите на съвременна България”, том 3:

Великият везир прочете внимателно писмото и после попита Цанкова:

Какво разбирате вие под тия мерки, за които говорите?

Цанков отговори:

Турските войски да окупират България.

Не за пръв път великият везир чуваше от български уста молба за окупация. Прословутият мемоар, който Михаил Маджаров, С.С. Бобчев и техните другари бяха му подали през декември, имаше същия смисъл.

Но както тогава, тъй и сега, той посрещна отправения към него позив с негодувание. Като съобщи на посланиците за думите на Драган Цанков, той добави: "Тоя човек е един предател.”

През март Великобритания, Австро-Унгария и Италия образуват Средиземноморско съглашение, с което подкрепят регентството.

На 25 юни 1887 Великото Народно събрание избира за княз принц Фердинанд I Сакскобургготски.

На 30 август е вдигнато военното положение, обявено след преврата на 9 август 1886.

На 23 декември 1887 една чета на капитаните Набоков и Боянов, подготвена с руски средства от русофилската емиграция в Цариград, навлиза в България.

Разгромена е на 24 декември от българската армия.

"Русия – огнище на заговори, посегателка на реда в чужди държави"

Отново Симеон Радев, "Строителите на съвременна България”, том 3, (изд. СУ "Св. Кл. Охридски”, 2009).

"От започването на българската криза той (Гирс – бел. ред.) виждаше с мъка, но и с безсилие как престижът на Русия се излагаше от безразсъдните начинания, в които бе замесено нейното име.

Задигането на Батенберга от хора, които минаваха за нейни наемници, и изпращането му от тях под конвой в Рени, вече бяха дали на Русия пред очите на славянския свят образа на пиратска държава.

Метежите в Силистра и Русе... показваха още веднъж Русия като огнище на заговори, посегателка на реда в чуждите държави, сеячка на анархия.".

Разбира се, ако някогашна Русия е била "посегателка на реда в чуждите държави, сеячка на анархия”, Съветска Русия не остава по-назад и през цялото съществувание на съветската власт тайните убийства и отвличанията, извършени в чужбина, са съвсем обичайни.

Но да се върнем в началото на 20 век. Още след международното признаване на Съединението усилията на българските правителства се насочват към обявяването на независимостта на България.

В началото на ХХ век се очертава благоприятна почва за обявяване на независимостта на нашата държава.

Великите сили имат по-наложителни дела за решаване – решението на Австро-Унгария да наруши Берлинския договор, анексирайки провинциите Босна и Херцеговина; поражда се спор за Мароко между Франция и Германия, а през лятото на 1908 г. е извършен младотурски реформистки преврат. Трябвало само да се чака удобен момент.

Такъв им се представя на 2 септември 1908 в Цариград:

"...поисках да видя великия везир. Кямил паша ме прие и не скри от мен, че протоколът на Високата порта не позволява на представителя на България, като васално княжество, да бъде канен заедно с представителите на чуждите държави. Той прибави, че в случая няма обида нито за княжеството, нито за мен; за да докаже това на цял свят, той, великият везир ще даде след една неделя едно дине в моя чест.

Отговорих, разбира се , каквото трябваше... [...]

Известни са подир това събитията, които последваха моя инцидент. Правителството на г. Малинов твърде умело го използува, за да завземе Източните железници в Южна България и на второ място да прогласи политическата независимост на България.”

(Иван Ст. Гешов, из "Историята на моя пилаф”, в. Мир, бр. 8541, 1 септ. 1928)

Независимостта на България – официално призната

И така, на 22 септември 1908 г. в черквата "Св. 40 мъченици" в старата българска столица Велико Търново със специален манифест е обявена 

Независимостта на България, а княз Фердинанд приема титлата цар на България.

След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.

На следващия ден Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина.

На заплахите с война от страна на Османската империя България отговаря с военна мобилизация и същевременно декларира готовност за мирно уреждане.

Тъй като Берлинският договор е двойно нарушен (и от София, и от Виена), а Великите сили не са готови за мащабна война, усилията се насочват към дипломатическо признаване на българската независимост.

В този момент Русия също няма интерес от избухване на война и се намесва единствено в споразумението по възникналите тежки финансови проблеми.

На 6 април 1909 г. в Цариград Андрей Ляпчев и Рифат паша подписват в присъствието на посланиците на Англия, Франция и Русия българо-турски протокол, с който Турция признава Независимостта на България.

До средата на април Независимостта на България е официално призната от Великите сили (на 10 април от Англия, Франция, Италия, на 16 април – от Германия и Австро- Унгария). България е призната и от Русия, Сърбия, Черна гора и Румъния.

Според подписаните Руско-турски протокол и Руско-български протокол Русия опрощава на Турция военните ѝ задължения, останали още от войната от 1877-1878 г., Турция се отказва от всякакви финансови претенции към България, а България се задължава да изплати на Русия в срок от 75 години 82 млн. франка.

С признаването на независимостта България става пълноправен участник в международните отношения.

За съжаление, няма и 40 години по-късно, България отново губи своята независимост, и то за близо половин век.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

34 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Анонимен
  #34

  105 години са все пак!

 2. Анонимен
  #33

  "104 години от обявяването на независимостта на България" 101 според мен и много други.Няма независимост,откакто ГЕРБ са на власт.

 3. Анонимен
  #32

  След като е ясно вече на всички, че и Даниела Горчева е работила за ДС като агент под псевдоним "Дилмана" можете да подпишете тук Петицията за лустрация на ДС агентите - http://www.peticiq.com/lustraciq_na_ds_agenti_i_satrudnici

 4. Анонимен
  #31

  Денят на обявяването на Независимостта на България - 22 септември, т.е. денят когато се възстановява българската държава трябва да е официалният празник на България. Подписването на Сан-Стефанския, предварителен, мирен договор, слагащ край на руско-турската война и преразгледан на Берлинския конгрес през юли 1878 г., както и Съединението са сами стъпки към голямата цел - Независимостта на България т.е. възстановавяването на държавния суверенитет. До тази дата 22 септември 1908 не е имало независима българска държава. България е била васално от Турция княжество.

 5. Анонимен
  #30

  "още веднъж Русия като огнище на заговори, посегателка на реда в чуждите държави, сеячка на анархия."." Това е печалната истина, от която страда България! От Русия и нейните червени мекерета у нас.

 6. Анонимен
  #29

  Поправка: Номер 25 (от Анонимен 28) да се чете Номер 26. Извинявам се на 25-и.

 7. Анонимен
  #28

  Номер 25 "форумджия", а вероятно по съвместителство или по професия рубладжия, достоен член на петата колона на руския болшевизъм изглежда не може да понася писания показващи истинското лице на любимата му родина-мать и затова се нахвърля върху уважаемата г-жа Горчева с обвинения в съпричастност към ДС. "Крадеца вика дръжте крадеца"- любим похват на болшевиките и техните безродни червени следовници наричащи се по ирония на съдбата българи.Но тъй като г-жа Горчева излага неоспоримите исторически факти, би трябвало червенушко номер 25 поне да се опита да ги обори. Ако все още има човешко достойнство останало.

 8. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
  #27
 9. Анонимен
  #26

  До №25 От повече от година форумджиите очакват от Даниела Горчева да представи собственоръчно подписана и заверена от посолството ни в Хага декларация, че никога не е сътрудничела или работила за Държавна сигурност. Такава още не е представена. Следователно тя сама признава, че е агент "Дилмана", водена на отчет в Шесто управление на ДС. Нека същата отговори и на въпроса дали холандските спецслужби не я финансират понастоящем, както и нейното издание.

 10. Анонимен
  #25

  Ало, 21-ви, това ченгетата все ви избират с "високо" IQ! Ако можеше да се позамислиш, щеше да се усетиш, че ако авторката беше наистина ченге, щеше да пише точно обратното. Ама в това е и шансът на народа ни - "интелигентността" на вашата мафия сама ще ви затрие.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.