113 жалби за неправомерно управление на бонове внесени в прокуратурата

Информация по 113 жалби за неправомерно разпореждане с инвестиционни бонове, компенсаторни инструменти и акции е внесло в Софийската районна прокуратура управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор (КФН) от началото на 2004 г. досега. Това съобщиха във вторник от контролния орган.

Преписките по тези жалби са препратени до Върховната касационна прокуратура (ВКП) през септември 2004 г. От началото на 2004 г. от КФН към ВКП са подадени общо 844 жалби.

Във връзка със спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари към Агенцията за финансово разузнаване е подадена информация по десет случая за сделки с ценни книжа чрез инвестиционен посредник. За придобиване на над 10 на сто от капитала на инвестиционен посредник, е подадена информация по четири случая, а за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник -  по един случай.

За 14 случая със съмнение  за финансови престъпления КФН е дала информация  на ДНС "Полиция". Към Столична следствена служба е подаден  сигнал за един случай  за търговия с непарични платежни средства.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?