12 брокери на Софийската стокова борса работели при конфликт на интереси

12 брокери на Софийската стокова борса работели при конфликт на интереси

12 регистрирани брокери в Софийската стокова борса са едновременно собственици, участват като съдружници или са управители в търговски дружества, членове на борсата, и като същевременно с това ги представляват при

сключването на борсови сделки, съобщиха в сряда от Министерството на икономиката и енергетиката. Това сочат резултатите от проверка на Инспектората на министерството, направена по сигнал за нарушения в борсата и съмнения за прикриването им от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).

Според съобщението по същество това е заобикаляне на разпоредба на член 39 от Закона за стоковите борси и тържища, който забранява брокерът да сключва за своя сметка сделки на стоковата борса както лично, така и чрез трето лице. Чрез участието си в тези дружества се създава възможност брокерите да осъществяват

борсови сделки за своя сметка, използвайки трето лице - притежаваното от тях дружество.

В становището си инспекторатът на МИЕ отбелязва, че ДКСБТ е компетентният орган, който може да предприеме действия за налагане на административни мерки и търсене на административно-наказателна отговорност спрямо нарушителите, ако прецени, че са налице основания за това. Министърът на икономиката и енергетиката е поискал от председателя на ДКСБТ Христо Миленков да направи проверка и да предприеме мерки по случая до 31 август.

Потърсен за коментар, пред Mediapool председателят на комисията по стоковите борси и тържищата не скри изненадата си от разпространеното съобщение. Той каза, че от него не може да види за какъв конфликт на интереси става дума и не е запознат нито със случая, нито с извършваната проверка.

Според Миленков преди време е имало физически лица, които са били хем брокери, хем еднолични търговци и те са били изчистени от списъка на борсовите посредници. От съобщението обаче е видно, че не става дума за еднолични търговци и затова не мога да преценя има ли нарушение или не, докато не се запозная с резултатите от проверката, каза Миленков.

Той обеща, че ще обясни подробно за какво става дума, след като комисията извърши на свой ред проверка и се произнесе.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?