1.368 млрд.лв. приходи в бюджета за първите два месеца на 2004 г.

1 368 673 900 лв. са приходите в бюджета към края на февруари т.г., показва доклад за изпълнение на републиканския бюджет, разгледан от правителството днес. Правителствената информационна служба напомни, че в края на януари, при приемането на постановлението за изпълнението на бюджет 2004, премиерът Сакскобургготски е разпоредил всеки месец министърът на финансите да отчита пред кабинета изпълнението му.

През януари приходите са били 777,1 млн. лв., което е 8.6 % от годишната програма. През февруари те са 591.6 млн. лв. Постъпленията през първите два месеца на година са 15.1 % от годишната програма.

Спрямо същия период на миналата година, приходите са се увеличили със 78.1 млн. лв. или с 6 на сто.

Постъпленията от данъци са 1 173 900 000 лева, което е с 13.4 % повече в сравнение с първите два месеца на 2003 г. По-високите приходи са предимно от косвени данъци - ДДС и акцизи. Техният размер е 838.7 млн. лв., което е с 16.5 % повече от същия период на миналата година. Неданъчните приходи в бюджета са 191.6 млн. лв.

Разходите на републиканския бюджет са 1 531 500 000 лева, което е 16.5 на сто от годишната програма. Нелихвените разходи са 703.1 млн. лв. Лихвените плащания през първите два месеца на 2004 г. са 337.6 млн. лв. Извършените трансфери са в размер на 490.8 млн. лв. От тях на общините като субсидия са преведени 77.5 млн. лв., а държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 140.5 млн. лв. Трансферът за Националния осигурителен институт е 189.2 млн.лв. Съдебната система е получила 26.4 млн. лв., което е със 78.3 % повече в сравнение с миналата година.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?