15% от обществените поръчки възложени без процедури

Близо 15% от сключените договори за обществени поръчки, са направени без да е провеждана процедура за възлагане.

Това се посочва в доклад на Сметната палата с резултатите от одита на контролния орган върху ефективността на режима на контрол на възлагането на обществени поръчки, осъществяван от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и дирекция "Обществени поръчки" към Министерския съвет.

От влизането в сила на Закона за обществените поръчки, до 30 септември 2003 г. са били сключени 6965 договора за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 3.202 млрд.лв. 914 договора от тях са сключени, без да е провеждана процедура за възлагане. От Сметната палата уточняват, че липсват данни за стойността на тези договори.

В доклада се посочва още, че въпреки увеличените случаи на санкции от страна на държавния финансов контрол, нарушенията на процедурите за възлагане на обществени поръчки като цяло не намаляват.

Според изводите на Сметната палата, трябва да се обсъди дали не е необходимо в системата на изпълнителната власт или извън нея, с отделен закон, да се създаде контролна институция със задачи, аналогични на Координационната служба за борба срещу злоупотребите (ОЛАФ). Правомощията на подобна специализирана структура трябва да обхващат предотвратяването, разкриването и санкционирането на целия спектър на нарушения при управлението на публичните финанси, включително и при възлагането на обществени поръчки.

Такава служба ще спомогне за укрепване на дисциплината в бюджетния сектор и ще осигурява допълнителна гаранция за доброто управление на националните публични средства и на средствата, предоставяни от Европейския съюз, смятат от Сметната палата.

Споделяне

Още от Бизнес