153 млн. лв. са загубите на “Кремиковци” за първото шестмесечие

Загубите на металургичния комбинат “Кремиковци” за първото шестмесечие на годината са 153,1 млн. лв. Това показват данните от финансовия отчет на дружеството, представени на Българската фондова борса и цитирани от Инвестор. бг във вторник.

Заради непредставяне на отчета Фондовата борса спря в понеделник за три дни търговията с книжа на компанията.

За същия период на миналата година загубите на “Кремиковци” са били 19,66 млн. лв.

Нетните приходи от продажби са намалели с 19% до 368,17 млн. лв. при 454,2 млн. лв. към 30 юни 2005 г. При финансовите приходи се наблюдава двойно увеличение на положителните разлики от промяна на валутни курсове до почти 97 млн. лв.

В същото време общите разходи на компанията нарастват с 19,4% до 618,6 млн. лв. от 519,16 млн. лв. преди година. Най-голям дял от тях се дължи на разходите за материали в размер на 382 млн. лв. Значително повишение се отчита при разходите за външни услуги от 23,8 млн. лв. до 55,7 млн. лв. за шестте месеца на годината.

Финансовите разходи са се повишили със 77% до 148,11 млн. лв., като основна част са отрицателните разлики от валутни курсове в размер на 79,5 млн. лв. Също така в графата „други“ са начислени 37,68 млн. лв. при 1 млн. лв. за същия отчетен период миналата година.

Задълженията на дружеството към 30 юни достигат 1,326 млрд. лв., спрямо 796 млн. лв. в края на 2005 г. Значителното увеличение се дължи основно на получения облигационен заем тази година в размер на 325 млн. евро.

Основният капитал на “Кремиковци” е 18,5 млн. лв., като основен акционер е “Финметалс Холдинг” (собственост на индийското дружество Global Steel Holdings Ltd.) със 71% от капитала на дружеството, а държавата държи 25,3%. Собственият капитал на металургичния комбинат към 30 юни 2006 г. е 259,081 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?