270 българи имат достъп до тайните на НАТО

13 804 разрешения за достъп до национална класифицирана информация и 270 за достъп до класифицирана информация на НАТО е издала Държавната комисия по сигурността на информацията от създаването си, както и други компетентни институции. Това се посочва в годишен доклад на ДКСИ, одобрен от правителството.

От 13 804-те разрешения за достъп до национална класифицирана информация 4318 са за достъп до документи с гриф "Строго секретно", 5488 - за достъп до документи с гриф "Секретно" и 3998 - за достъп до документи с гриф "Поверително".

430 лица от различни институции, назначени като служители по сигурността, са получили разрешения за достъп до класифицирана информация. По един служител по сигурността на информацията от Народното събрание, администрацията на президента, Националната разузнавателна служба, Националната служба за сигурност, МВнР, Министерство на отбраната, Българската армия са получили разрешения за достъп до класифицирана информация , сочат данни от приложен към доклада списък.

Такива разрешения са получили 47 служители по сигурността в МВР, 20 - в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, 22 - в Министерството на здравеопазването, 6 - в Министерството на земеделието и горите, 32 - в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 37 - в Министерството на транспорта и съобщенията, 29 - в Министерството на финансите и т.н.

На 56 души в Народното събрание са били издадени разрешения за достъп до класифицирана информация, като тук се включват и служителите по сигурността на информацията. В Българската армия такива разрешения са били издадени на 3965 души, включително и служителите по сигурността на информацията, в администрацията на президента - на 21 души, в МВР - на 120 души, в Министерството на здравеопазването - на 62 души, в Министерството на отбраната - на 843 души, в Министерството на транспорта и съобщенията - на 547 души.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?