3.77% безработица в София

София продължава да е с най-ниско равнище на безработица в страната - 3.77 процента през март, което е съпоставимо с европейските стандарти. Безработните в столицата през март са 20 818 души, съобщи регионалната служба по заетостта, цитирана от БТА.

Общото равнище на безработица в София е намаляло както спрямо февруари т.г., така и спрямо март миналата година.

Регионалната служба отчита, че за столицата е характерна т.нар. интелектуална безработица. Над една четвърт от безработните са с висше образование, като от началото на годината делът им постепенно нараства.

Запазва се неравностойното положение на безработните жени, с относителен дял от 62.4%, по-висок от средния за страната 54.5 на сто.

Безработните младежи на възраст до 29 г. са 22.3 % при 26.6 на сто средно за страната. Спрямо същия период на миналата година, безработицата при тях е намаляла със 7 на сто. Броят на продължително безработните е 4 054 души, което е с 26 % по-малко от март м.г.

Средният престой на безработните на трудовата борса в София е пет месеца, което почти три пъти по-малък период от този за цялата страна.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: