3D визуализация за новите градски проекти с еврофинансиране

Близо 6 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в градските територии в новия програмен период

Деница Николова пред форума, сн. МРРБ

Бъдещите проекти за градско развитие, които ще се реализират в периода 2021 - 2027 г., ще бъдат предварително представяни чрез 3D визуализация или макет. Така всеки един ще може да разбере как ще изглежда инвестицията след нейната реализация. Целта е да се постигне по-добро планиране. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри конференцията "Knowledge City 2020 – Градове на бъдещето".

За да получи европейско финансиране един проект, ще се изисква той да се визуализира без да е пропуснат нито един детайл - озеленяване, предвиденото строителство, отделните елементи на съпътстващата инфраструктура, каза Николова.

"Това трябва да е видимо за хората, а чрез широки обществени обсъждания да се постигат най-добрите решения за градовете", допълни тя.

Според нея в този етап от подготовката на проекта трябва да се нанасят и евентуалните промени, ако се налагат, а не в хода на реализация.

По думите ѝ това изискване, заедно с качеството и контрола, трябва да залегнат в съвременното градоустройство и планиране.

За тази цел в следващия програмен период времето за подготовка и структуриране на проектите ще бъде водещ акцент, а самото изпълнение на строително-ремонтните дейности ще е финалната стъпка.

"Ние ще имаме период от около поне една година, в която ще трябва да структурираме правилно нашите идеи, които да можем да изпълним в хода на реализацията на проекта. Подготовката ще бъде изключително важна и ще концентрираме усилията върху правилното планиране", каза Николова.

От 2007 г. досега в модернизирането на българските градове са инвестирани над 5.6 млрд. лв. само по линия на оперативните програми за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, каза Николова.

През следващите години страната ни ще използва инвестициите за постигане на балансирано регионално развитие, включвайки икономическите оператори и публичния сектор, с фокус върху съхраняването и развитието на човешкия капитал, допълни тя.

Николова посочи, че така се отчита, че може да бъде постигнато цялостното икономическо развитие на страната и спирането на процесите на обезлюдяване в малките населени места.

В момента над 70% от населението на страната е фокусирано в големите градове, което поражда друг тип проблеми, чието решаване също изисква инвестиции.

"Стремим се да подобряваме качеството на живот в най-големите градове като фокусираме усилия за внедряване на по-високи технологични решения, увеличаване на дигитализацията и е-управлението на публични услуги, екологични решения - зелена мобилност, интелигентно управление на градоустройството", каза Николова.

Новата оперативна програма за развитие на регионите предвижда 10-те най-големи градски общини, които ще бъдат центрове на растеж, да изпълняват интегрирани мерки.

"Бъдещето е в изпълнението на интегрирани мерки за комплексно решаване на проблемите на конкретна територия. Регионалната политика ще разглежда територията като цяло, а не само с изпълнение на секторни мерки, защото така не постигаме желания ръст на икономическото развитие. Ще изработим механизъм и модел на принципа "отдолу - нагоре" за идеи, които да се финансират от европейските програми. Всеки ще има място в посоката за стратегическо идентифициране на проект – всеки може да е участник и/или партньор в процеса", каза Николова.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?