816 училища ще получат средства по програмата "Без свободен час в училище"

816 училища ще получат средства по програмата "Без свободен час в училище"

Осемстотин и шестнайсет училища ще получат средства по националната програма "Без свободен час в училище" за изплащане на възнаграждения на учители, които заместват колеги в отпуск, за да не пропускат уроци учениците, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

За периода от 1 март до 30 юни 2016 година сумата възлиза на 729 209 лева. Общият бюджет на програмата за тази година е 2 млн. лева. Списъкът на училищата, които са одобрени, е публикуван на сайта на МОН в рубриката "Програми и проекти".

Сред кандидатствалите училища има и професионални гимназии, които са общински след влизането в сила на новия закон за предучилищно и училищно образование от 1 август. Затова средствата за тях ще бъдат предоставени на общините.

Директорите на държавните и общинските училища са кандидатствали чрез регионалните инспекторати по образованието, като са представили документите, определени в програмата.

Всяко училище може да кандидатства за не повече от 0.5 на сто от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания по утвърдения му бюджет за 2016 година.

Предстои Министерският съвет да приеме постановление, по силата на което ще бъдат изплатени 666 365 лева на общински училища и 92 441 лева на държавните за периода от 1 ноември 2015 г. до 28 февруари 2016 година.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?