Административните пречки пред бизнеса намаляват с една пета до 2013 г.

Със сто тридесет и шест мерки за облекчаване на бизнеса, одобрени от правителството, държавата ще намали административната тежест за инвеститорите с двадесет на сто до края на 2012 г., съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в четвъртък.

При искане за издаване на сертификат за клас инвестиция, бизнесът ще бъде освободен от ангажимента да събира множество документи от различни държавни органи. Вместо него, това ще прави администрацията по служебен път.

На предприемачите ще бъде спестено и събирането на различни документи когато кандидатства за лиценз за безмитна търговия или при подаване на оферти за участие в концесионни процедури и търгове.

Администрацията може да събира служебно данни за актуално съдебно състояние на фирмата, регистрация по БУЛСТАТ, свидетелство за съдимост, удостоверение за първоначална данъчна регистрация и такова за липса на задължения към държавата и други. Предстои да бъде уточнено кои от тези документи няма да се изискват от бизнеса при всеки конкретен случай.

Занапред продажбите в магазините за безмитна търговия ще се удостоверяват по електронен път. “Дистанционно” ще може да се подава и уведомление за внос и износ на суровини за производство на оптични дискове, както и заявление за прекратяване на концесионен договор.

Мерките за намаляване на административната тежест са разделени в няколко групи: обмен на информация между институциите, подаване на сведения по електронен и мрежов път, премахване на задължения за информиране, опростяване на терминологията и други. Основната част от тях - около 80%, са от първите две групи.

По-голямата част от правителствените мерки трябва да бъдат изпълнени до края на тази година, а крайният срок за реализация на всички е 31 декември 2011 г. Напредъкът по тях ще бъде отчитан на всеки три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес